ADV
Wiadomości
Trending

Wygaszenie działalności oddziału covidowego w Szpitalu w Brzesku

Decyzją nr 102/2022 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2022 r. wygaszona została działalność oddziału covidowego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Na mocy tej decyzji, w okresie do 31.03.2022 roku pozostaną jedynie łóżka dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w ilości 6 sztuk.

W związku z powyższym Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym funkcjonuje ponownie na II piętrze budynku szpitala na zasadach i w pomieszczeniach sprzed uruchomienia oddziału covidowego.

Oddział covidowy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku został uruchomiony w poniedziałek 8 listopada 2021 r., a już  10 listopada był w całości zapełniony. Od 27 listopada 2021 r. zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego liczba łóżek covidowych w Szpitalu Powiatowym w Brzesku utrzymywała się na poziomie 68. Obejmował nie mniej niż 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2; nie mniej niż 7 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, oraz 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2.

SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button