ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Wyjątkowe Wyróżnienia Sołtysów Roku 2022 w Powiecie Bocheńskim! / zdjęcia

Renata Cholewa, Sołtyska wsi Majkowice, została uhonorowana tytułem Sołtysa Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego, za jej niezłomne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra lokalnej społeczności. To wyjątkowa okazja, by docenić zaangażowanie wszystkich sołtysek i sołtysów jako lokalnych liderów.

Uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie „Sołtys Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego” odbyła się w Majkowicach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia Anecie Sopacie, sołtysce wsi Olchawa oraz Władysławowi Staremu, sołtysowi wsi Muchówka.  Komisja konkursowa postanowiła również uhonorować Józefa Szczygła, w związku z jego jubileuszem 50 -lecia pełnienia funkcji sołtysa Grobli.

Praca sołtysa jest niełatwa, bo to on jest najbliżej codziennych problemów i wyzwań stających przed lokalną społecznością. To właśnie sołtys jest liderem, którego zadaniem jest integracja mieszkańców oraz ich reprezentowanie przed instytucjami samorządu terytorialnego co z kolei stawia go w roli swoistego łącznika. Warto tu podkreślić, że funkcja sołtysa będąca jednostką pomocniczą samorządu ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii. Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim sołtyskom, sołtysom i członkom rad sołeckich. — mówi Adam Korta Starosta Bocheński.

sp

blank

Podobne artykuły

Back to top button