ADV
Materiały sponsorowane

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór z omówieniem

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? A możesz po prostu chcesz zrezygnować z dotychczasowego stanowiska? W takim razie musisz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Może ono nastąpić za porozumieniem stron bądź na żądanie jednej ze stron stosunku pracy. Od rodzaju wypowiedzenia zależy także czy zostanie zachowany okres wypowiedzenia. Sprawdź, jakie masz prawa jako pracownik i jak powinien wyglądać wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Warto wiedzieć, że pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Wystarczy że wypełni stosowny dokument. Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia? Będzie to przede wszystkim:

 • miejscowość i data sporządzenia umowy,
 • dane osobowe pracownika i pracodawcy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę (należy określić datę zawarcia umowy),
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia,
  podpis obu stron umowy.

O ile pracownik nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia, o tyle jeśli to pracodawca wypowiada umowę ma obowiązek dodać informację o przyczynie rozwiązania umowy. Dotyczy to jedynie umowy na czas nieokreślony. Co istotne, niekoniecznie musi odnosić się do niezadowolenia z pracy danej osoby, równie dobrze mogą to być cięcia wydatków i związana z tym likwidacja wybranego stanowiska.

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Stosunek pracy nie zostaje rozwiązany od razu. W przypadku każdej umowy o pracę, bez znaczenia na okres jej trwania, należy zachować tzw. okres wypowiedzenia. Ma on chronić dwie strony – pracodawcę, który nie może zostać z dnia na dzień bez pracownika, jak i samego pracownika, który zyskuje w ten sposób czas na ewentualne znalezienie nowego zatrudnienia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Znaczenie ma jednocześnie rodzaj umowy, tj.czy była to umowa na okres próbny, czy na stałe.

W przypadku umowy próbnej okres wypowiedzenia może trwać od 3 dni do dwóch tygodni. Jak sprawdzić, jaka jest długość w Twoim przypadku? Te informacje znajdziesz poniżej.

Jeśli Twój okres próbny:

 • nie przekracza 2 tygodni to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze,
 • jest dłuższy niż 2 tygodnie, to wówczas okres wypowiedzenia wynosi równo tydzień,
 • wynosi 3 miesiące, to w tym przypadku zachowany zostanie dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

A co z umową na czas określony i nieokreślony? W tym przypadku okres wypowiedzenia będzie znacznie dłuższy. Jeśli pracownik był zatrudniony:

 • krócej niż 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,
 • dłużej niż 6 miesięcy – 1 miesiąc
 • co najmniej 3 lata – 3 miesiące

W praktyce czas wykonania obowiązków zawodowych jest przeważnie krótszy, gdyż przebywając na okresie wypowiedzenia większość pracowników decyduje się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Co więcej, pracodawca zgodnie z Kodeksem pracy może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Na stronie kapitalni.org można również znaleźć wypowiedzenie umowy o pracę wzór.

Kiedy można rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Pracownik ma do tego prawo tylko w jednej sytuacji – gdy lekarz wyda orzeczenie, w którym stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a mimo to pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko.

Pracodawca może za to rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w kilku sytuacjach. Do najczęstszej z nich należy ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Ponadto, pracodawca może to zrobić także w sytuacji, jeśli pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (np. kradzież wrażliwych danych firmowych). Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może również nastąpić w efekcie przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, pod warunkiem, że minął okres ochronny.

IB

artykuł sponsorowany

Podobne artykuły

Back to top button