ADV
Advertisement
1
Wiadomości
Trending

Wyrwane strony z paszportu przyczyną kłopotów Brytyjczyka

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach odmówili wjazdu 25-letniemu mężczyźnie, który przyleciał z Wielkiej Brytanii.

W trakcie odprawy granicznej funkcjonariusz SG zauważył, że w dokumencie podróży Brytyjczyka wyrwane są fragmenty stron wizowych. Cudzoziemiec posiadał nieważny paszport, gdyż wybrakowany dokument nie uprawniał go do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski.

Obywatel Wielkiej Brytanii został przesłuchany w charakterze świadka. Oświadczył, że zdawał sobie sprawę z brakujących stron w dokumencie paszportowym. Nie wiedział jednak, że może to stanowić przyczynę odmowy wjazdu na terytorium RP.

W związku z tym, że Brytyjczyk nie spełniał warunków wjazdu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zaszły przesłanki uzasadniające wydanie mu decyzji o odmowie wjazdu.

Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy odlot cudzoziemca do Liverpoolu nie był możliwy, mężczyzna  przebywał w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie-Balicach. Brytyjczyk odleciał w piątek wieczorem do swojej ojczyzny.

Paszport został zatrzymany jako dowód i wraz z materiałami sprawy zostanie przekazany do właściwej prokuratury.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button