ADV
Wiadomości
Trending

Wystrzałowy bagaż oraz walizka bez opieki

Funkcjonariusz z Placówki SG w Krakowie-Balicach w ramach prowadzonego nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa, trzykrotnie otrzymali od pracowników Służby Ochrony Lotniska informacje o znalezieniu ostrej amunicji oraz podjęli działania związane z rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym pozostawionego bez opieki bagażu.

W ciągu kilku godzin, informacje o amunicji w bagażu podróżnych strażnicy graniczni otrzymali trzykrotnie. Najpierw w godzinach południowych do Birmingham chciała odlecieć obywatelka Ukrainy. Okazało się, że w bagażu podręcznym posiada 1 szt. ostrej amunicji.

Podobna sytuacja miała miejsce tego samego dnia w godzinach popołudniowych. Obywatel Ukrainy, który chciał lecieć do Paryża również w bagażu podręcznym posiadał 1 szt. amunicji ostrej. Zeznał, że  jest ukraińskim żołnierzem i nie miał świadomości, że amunicja znajduje się w bagażu podręcznym.

Również u obywatela Polski, który w godzinach wieczornych chciał wylecieć do Bazylei stwierdzono w bagażu podręcznym kolejną sztukę amunicji ostrej sportowej.

Wszyscy ponieśli konsekwencje. Ukrainka i Ukrainiec nie odlecieli do docelowych miejsc podróży a  obywatela Polski ukarano mandantem w wysokości 300 zł.

Powyższe czyny wyczerpują znamiona art. 263 § 2 Kodeksu karnego, tj. nielegalne posiadanie broni lub amunicji, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomiędzy tymi wydarzeniami funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach po uzyskaniu informacji od Służby Ochrony Lotniska podjęli działania związane z minersko-pirotechnicznym rozpoznaniem pozostawionego bez opieki bagażu w hali ogólnodostępnej. W celu sprawdzenia bagażu użyto kombinezonu antywybuchowego, urządzenia do wykrywania śladowych oparów substancji wybuchowych, zestawu testów barwnych EXPRAY oraz psa służbowego do wykrywania materiałów wybuchowych oraz broni. Po wykonaniu tych czynności bagaż został uznany za bezpieczny i przekazany wartownikom SOL. Zgłosił się po niego obywatel Brazylii, którego po dokładnym sprawdzeniu ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł.

***

Przypominamy!!!

Podróżując samolotem nie możemy wnieść na pokład niebezpiecznych przedmiotów. Obowiązuje bezwzględny zakaz  przewożenia w kabinie pasażerskiej broni i amunicji. Chcąc legalnie przewieźć broń i amunicję przez granicę należy uzyskać stosowne pozwolenia.

Również każdy bagaż pozostawiony bez opieki właściciela traktowany jest jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i musi zostać sprawdzony, zostają wszczęte odpowiednie procedury. Najczęstszymi sankcjami w takich sytuacjach jest nakładanie mandatu karnego oraz brak możliwości kontynuowania podróży.

KaOSG

blank

Podobne artykuły

Back to top button