ADV
Edukacja
Trending

Z ekologią od najmłodszych lat – spotkanie podsumowujące konkurs

Rozstrzygnięto Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2022. W trakcie spotkania, które odbyło się w Domu Kultury w Borzęcinie, podsumowano wszystkie pięć etapów projektu, w którym oceniano wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Popradzkiego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłany film „Drugie życie przedmiotów”, prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakat ekologiczny. Warto zauważyć, że w tegorocznej edycji wystartowało prawie 60 placówek oświatowych z Małopolski. W konkursie wzięło udział 786 uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz 336 dzieci przedszkolnych wraz z opiekunami.

Tytuł Ekoszkoła 2022 otrzymała Szkoła Podstawowa w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski), a Ekoprzedszkole 2022 – Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku (gmina Brzesko, powiat brzeski). Tytuły Ekoucznia 2022 zdobyły: w kategorii klas IV-VI – Zofia Brenneisen – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej (gmina Gorlice, powiat gorlicki), w kategorii klas VII-VIII – Marta Legutki – Szkoła Podstawowa w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski).

mapa20uczestnikow20 20wwwWarto dodać, że uczestnicy Projektu reprezentowali szesnaście powiatów regionu: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki, wielicki, miasto Tarnów i miasto Kraków.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Gala w Borzęcinie

Tegoroczne podsumowanie projektu na szczęście nie zakłóciła pandemia, choć dwa ostatnie lata były problematyczne zarówno w zakresie organizacji finału przedsięwzięcia, jak i samego uczestnictwa szkół. – Próbujemy odbudować frekwencję w konkursie, która mocno spadła w czasie pandemii – mówi Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, współorganizator zadania. – Jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni z tego, że podwoiliśmy liczbę startujących instytucji w stosunku do poprzedniego roku. Trudno się chwalić działaniami ekologicznymi swoich uczniów za ostatnie dwa lata, w sytuacji, kiedy szkoły pracowały zdalnie a wszelkie wspólne aktywności były ograniczane. Dziś podsumowujemy cały projekt, świętujemy w towarzystwie przedstawicieli placówek z 16 powiatów województwa i zaproszonych gości.

Budując świadomość ekologiczną

Obecny podczas podsumowania poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, zasiadający w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa był pełen uznania zarówno dla szkół angażujących się w projekcie, jak i dla organizatorów. – Dziękuję za to, że od kilkunastu lat gmina Borzęcin jest organizatorem tak ważnego wydarzenia. Przekazujecie bardzo ważne informacje, kształtujecie poglądy młodych ludzi na to, w jakim otoczeniu będą żyć w przyszłości. Tego typu przedsięwzięcia na pewno zmieniają świadomość mieszkańców naszego regionu.

Wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak podkreślił, że projekt wpisuje się w działania samorządowe. – To bardzo ważne wydarzenie w naszym województwie, pozwalające na rywalizację szkół, ale także kreujące pozytywne wzorce. Wszyscy wiemy, jak ważna jest troska o środowisko naturalne i zawsze warto o tym przypominać zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Gmina Borzęcin we współpracy z powiatem brzeskim realizuje zadania w zakresie usuwania azbestu, a jako jedna z nielicznych projekt, polegający na dofinansowaniu mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie te działania są ważne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Rola rodziców i pedagogów

O ważnej roli rodziców i pedagogów w kształtowaniu właściwych postaw mówił wicestarosta brzeski, Maciej Podobiński. – Od wielu lat powiat brzeski jest jednym z donatorów tego wielowątkowego, składającego się z kilku etapów konkursu. Wszyscy mamy coraz większą świadomość ekologiczną, a szczególnie uwrażliwione na kwestie ekologii są właśnie dzieci. To dobrze, że od najmłodszych lat uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Młodzi ludzie są niesamowicie otwarci i delikatni w kontakcie z przyrodą. Bardzo wiele w tej materii wynosimy zarówno z domu, jak i ze szkoły. Słowa uznania za budowanie tej świadomości chcę przekazać nie tylko do rodziców, ale także do nauczycieli i opiekunów. Ten projekt jest bardzo zacnym wydarzeniem i dlatego warto go wspierać.

Reprezentująca dyrektora tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie starszy wizytator Bożena Nowak pogratulowała wszystkim laureatom. Szczególne podziękowania skierowała w stronę koordynatorów zadania. – Mam przyjemność pracować od kilku lat będąc jurorem w tym projekcie. Widać, że w placówkach tych szkolnych i przedszkolnych uczestniczących w konkursie podejmuje się od lat szereg działań ekologicznych i oby tak było dalej. Dziękując za współpracę przy konkursie chylę czoła za ogrom prac wykonywanych przez jego organizatorów.

W trosce o przyszłość

Spotkanie podsumowała Cecylia Czaja, dyrektor ZSP w Borzęcinie Dolnym, pomysłodawczyni projektu. – Ten temat jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli wyedukujemy dzieci, to te dzieci wpływają bardzo mocno na osoby dorosłe. W ten sposób wzrasta świadomość, że wszyscy musimy się troszczyć o środowisko przyrodnicze. Widzimy, jakie mamy zmiany klimatu, w jakim tempie one postępują. Już od najmłodszych lat musimy wdrażać dzieci do troski o piękną naszą przyrodę, aby mogła przetrwać w jak najlepszym stanie dla kolejnych pokoleń.

Wójt Kwaśniak gratulując wszystkim uczestnikom podziękował także organizatorom życząc, aby konkurs, który pierwotnie był działaniem gminnym, stał się ogólnopolskim.

Zadanie finansowane było z projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

(pio)

Galeria <== 

borzecin.pl

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button