Wiadomości

Zakliczyn z główną nagrodą za wspieranie lokalnych inicjatyw

Urząd Miejski w Zakliczynie w tegorocznej, dwunastej edycji konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy” zajął pierwsze miejsce. Organizuje go Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, który w ten sposób nagradza inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku kapituła konkursu do drugiego etapu oceny merytorycznej zakwalifikowała gminy Biecz, Dobczyce, miasta Tarnowa, Skawina oraz Zakliczyn. Następnie przeprowadzone zostały badania telefoniczne wśród organizacji pozarządowych, działających na terenie tych gmin, które miały decydujący wpływ na wybór laureatów.

Ostatecznie najwyżej jako wzorcowy przykład partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oceniono Urząd Miejski w Zakliczynie m.in. za prowadzenie w 10 miejscowościach przez 4 organizacje pozarządowe – klubów samopomocy, którego uczestnikami są osoby starsze w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się, za współpracę przy realizacji przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie (SFOP) w partnerstwie z Gminą Zakliczyn oraz Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” z Dzierżanin dziennego domu opieki seniorów pn. „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn w Kończyskach” oraz za otwarcie we wrześniu 2018 roku nowej specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w miejscowości Gwoździec. Nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy 2019” burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak odebrał z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Tauron Arenie w Krakowie.

Gmina Zakliczyn to bardzo aktywna gmina, zwłaszcza w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ta współpraca rozpoczęła się już na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, a pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było powstanie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, który prowadzi Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II. Dobre praktyki w tym zakresie cały czas są rozwijane i udoskonalane – powiedział burmistrz Dawid Chrobak po odebraniu głównej nagrody.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast