TOPTOP
Materiały sponsorowaneWiadomości

Zakończono projekt „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”

W maju 2021 roku zakończono realizację projektu pn. „Samodzielne życie-odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wdrażanie projektu rozpoczęto w 2018 roku i wzięło w nim udział 57 uczestników. Całkowita wartość projektu to 482 645 zł, w tym kwota dofinansowania 458 425 zł. Głównym celem było przywrócenie samodzielności społecznej i zawodowej uczniów poprzez organizację zajęć pozaszkolnych. Przedsięwzięcie zakładało przeprowadzenie takich form wsparcia, które w przyszłości zaowocują wzrostem wszechstronnego rozwoju wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Opracowano Indywidualny Plan Działania dla uczestników, który pozwolił na właściwe zakwalifikowanie wychowanków do odpowiednich dla nich form wsparcia. W ramach projektu „Samodzielne życie-odpowiedzialne życie” realizowano kwalifikacyjne i doskonalące umiejętności kursy zawodowe m. in.: kurs mechaniki pojazdowej, prawa jazdy kat. AM, gastronomiczny, baristy, grafiki komputerowej, operatora dronów. W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej prowadzono zajęcia z coachem oraz poradnictwo psychologiczne, które pozwoliły na budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także pozytywnych relacji z drugą osobą. Jedną z form wsparcia realizowaną w projekcie to wolontariat prowadzony przez wychowanków na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Uczestnicy mieli możliwość pracować na rzecz osób chorych, przez co uczyli się empatii, zrozumienia dla ludzi potrzebujących, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W ramach pozyskanego dofinansowania utworzono świetlicę edukacyjno – rozwojową pn. „Samodzielni-odpowiedzialni”, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości przekraczającej 40 tysięcy zł. Zakupiony sprzęt został zaimplementowany podczas prowadzenia warsztatów fotograficznych oraz spędzania wolnego czasu przez wychowanków.

Do aktywizacji i integracji uczestników projektu przyczyniały się organizowane co roku akcje ekologiczne „Szanuj przyrodę-nie śmieć”, w które zaangażowani byli zarówno wychowankowie, nauczyciele jak i młodzież z pobliskich szkół. Akcji towarzyszyło wspólne sadzenie drzewek, oznakowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie Łysej Góry i ogniska, podczas których prowadzono rozmowy na temat ekologii. Projekt przewidział także wyjazdy integracyjne m. in. w Tatry, które połączone z aktywnością fizyczną sprzyjały czynnemu wypoczynkowi. Odwiedzanie muzeów, bycie w teatrze to okazja do wzmocnienia wzajemnych relacji oraz czynny udział w kulturze i okazyjnej edukacji. Wyjazdy zawodoznawcze do m. in.: Fabryki MAN w Niepołomicach, Restauracji Sąsiedzi w Krakowie, Restauracji Rybia Wyspa Gnojnik, PAGEN w Gnojniku, IGLOO w Starym Wiśniczu, Restauracji Karakter w Krakowie, umożliwiały uczniom zaznajomienie się z rzeczywistym środowiskiem pracy dającym sposobność dostarczenia praktycznej wiedzy o zawodach.

Projekt „Samodzielne życie-odpowiedzialne życie” realizowano przez okres 3 lat.

 

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast