ADV
blank
Wiadomości

Jednogłośne absolutorium i votum zaufania dla Wójta Gminy Dębno

25 czerwca 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się VII Sesja Rady Gminy Dębno, którą prowadził przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Sesja absolutoryjna wyjątkowa, bowiem jest ona podsumowaniem oraz ostatecznym rozliczeniem z wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań.

W trakcie sesji Wójt Gminy Dębno przedstawił Raport o Stanie Gminy za rok 2020. Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się również z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2020, którą odczytała Skarbnik Gminy Barbara Armatys.

W świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Dębno po raz kolejny, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębno absolutorium oraz wotum zaufania z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, co potwierdza dobrą i owocną współpracę miedzy organami.

Wójt Gminy podziękował za udzielone zaufanie oraz zaznaczył, że jest to wspólny sukces, jednogłośne absolutorium i votum zaufania to nie zasługa jednej osoby, ale całego sprawnie działającego urzędu oraz jego jednostek podległych.

– Bardzo państwu dziękuję za to że nigdy we mnie wątpicie, a jednocześnie okazujecie wsparcie. Dziękuję mojemu zastępcy Panu Jackowi Szklarzowi, Pani Skarbnik Barbarze Armatys, radnym, sołtysom, dyrektorom szkół oraz kierownikom wydziałów Urzędu i ich pracowników – mówił w trakcie sesji Wójt Gminy Dębno.

Galeria zdjęć <==

gminadebno.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button