ADV
Religia

Zakończono remont kapliczki w Porąbce Uszewskiej

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont konserwatorski kapliczki słupowej Matki Bożej z Dzieciątkiem w Porąbce Uszewskiej” objętego pomocą finansową z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2023”.

Galeria zdjęć <==

W zakresie wykonanych prac przeprowadzono renowację jednokondygnacyjnego cokołu, renowację figury i płaskorzeźb oraz metalowego zadaszenia, a także wzmocniono fundament poprzez usunięcie betonowej opaski i wykonanie nowej.

Realizacja zadania pozwoliła na zachowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego od czynników destrukcyjnych, zwłaszcza wilgoci i jej skutków, której obecność degraduje obiekt i trwale uszkadza jego substancję. Przywrócenie kapliczce walorów estetycznych podniosło jej atrakcyjność pod względem kulturowym, artystycznym oraz wizualnym.

Wartość całej inwestycji to 36 000,00 zł, z czego 21 498,00 zł stanowi pomoc finansowa pochodząca z dotacji województwa małopolskiego.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button