ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej w Gierczycach

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy na początku Gierczyc zakładał wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 6 metrów wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej i wykonaniem poszerzenia podbudowy oraz budowę chodnika i odwodnienia. Ponadto zabezpieczono skarpy i powstał kanał technologiczny.

Przebudowano także sieć wodociągową kanalizację sanitarną i gazową. Zamontowano doświetlenie przejścia dla pieszych i radarowy miernik prędkości, jak również wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Drugi odcinek obejmujący Gierczyce i Nieszkowice Małe polegał na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z nową podbudową i ulepszeniem podłoża, przebudowie przepustu, umocnieniu rowów i wykonaniem kanalizacji deszczowej. Powstał chodnik i zatoki autobusowe, przebudowano także skrzyżowanie z drogami gminnymi. Powstał kanał technologiczny, przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, elektryczne i teletechniczne.

Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 mln zł, z czego Gmina Bochnia sfinansowała 1,25 mln zł.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Bochnia sfinansowała również w części opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej na całym odcinku Chełm-Zawada na odcinku Gierczyce wyniósł prawie 230 tys. zł w tym udział Gminy Bochnia to 115 tys. zł.

ug

Podobne artykuły

Back to top button