ADV
blank
Wiadomości
Trending

Zamknięcie dyskusji – sposobem na wyciszenie niewygodnych spraw w Brzesku

W środę 29 czerwca 2022 r. miała miejsce XLIX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku. Była to sesja absolutoryjna. Jednak nie na ten punkt sesji zwróciło uwagę wielu mieszkańców Brzeska i okolicznych miejscowości. O wiele więcej emocji wywołała dyskusja dotycząca zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. W związku ze złożoną rezygnacją, ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odwołano radnego Zbigniewa Łanochę. Podczas sesji trwającej z przerwami blisko 4 i pół godziny ten punkt zajął aż 50 minut, z czego 15 minut zajęła przerwa zarządzona celem ustalenia stanu faktycznego i proponowanych rozwiązań.

Komisja do tej pory obradowała w pięcioosobowym składzie, a w jej składzie przedstawicieli miały wszystkie kluby i komitety wyborcze jakie wprowadziły swoich radnych do rady miejskiej w wyborach w 2018 r. (zgodnie z regulaminem statutu komisji rewizyjnej stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Brzesko). Zgodnie ze wspomnianym statutem Rada Miejska (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej) wybiera Komisję Rewizyjną w liczbie 5-7 osób w tym Przewodniczącego Komisji. Pojawił się jednak problem, ponieważ nikt z radnych nie był zainteresowany tym, aby zastąpić radnego, który zrezygnował z pracy w Komisji rewizyjnej.

Ciekawych momentów nie zabrakło podczas dyskusji. np. radca prawny Urzędu Miejskiego dysponował inną wersją statutu, niż przewodnicząca Rady miejskiej. W pewnym momencie wszyscy bowiem twierdzili, że dysponują aktualną wersją statutu. Odrębnym problemem był również niesprawny i uszkodzony sprzęt nagłośnieniowy, który potęgował zamieszanie i dostarczał dodatkowych emocji.

Doszło do dosyć głośnej wymiany zdań pomiędzy przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kądziołką, a radną Barbarą Borowiecką w temacie sposobu pracy rady miejskiej. Dyskusja została dosyć szybko ucięta przez przewodniczącą poprzez jej zamknięcie. Spośród 18 radnych obecnych na sesji – 11 radnych zagłosowało za zamknięciem za dyskusji, natomiast 7 radnych nie wzięło udziału w dyskusji, mimo, że byli obecni na sali.

– Radni z komitetu Brzesko odNowa oraz radni Wspólnoty Samorządowej w wielu przypadkach ewidentnie dążą, aby uniknąć jakichkolwiek dyskusji, wykorzystując swoją większość w radzie. To nie pierwszy taki przypadek. – komentuje jeden z naszych rozmówców.

Tego typu „ogniste” dyskusje pomiędzy wspomnianymi radnymi nie są niczym nowym w bieżącej kadencji. Zazwyczaj jednak wniosek o zakończenie dyskusji zgłaszany był za sprawą innych radnych.

Wynik głosowania nad zamknięciem dyskusji.

blank

A jak wyglądało głosowanie i dyskusja – można zobaczyć na nagraniu sesji. Dyskusja rozpoczyna się około 3 godziny trwania sesji i trwa wspomniane już 50 minut.

IB

Nagranie sesji Rady Miejskiej w Brzesku z 29 czerwca 2022 r.

blank

Podobne artykuły

Back to top button