ADV
Wiadomości

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębnie – wybory nowego Zarządu

W sobotę 20 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Uszewskiej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Dębnie. Głównym celem był wybór władz oddziału gminnego na nową pięcioletnią kadencję.

Delegaci z 12 jednostek OSP Gminy Dębno obradowali w obecności zaproszonych gości – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego RP Powiatu Brzeskiego w Brzesku dh Mariana Zalewskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku brygadiera Janusza Potery, Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego, Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Anny Mikosz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Matury. Po wykonaniu wprowadzenia sztandaru i uczczeniu minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów, którzy odeszli już na wieczną służbę, wysłuchano sprawozdań z mijającej kadencji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, po przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom za ich trud i poświęcenie. Włodarz gminy Wiesław Kozłowski, podziękował strażakom za ciężką pracę na rzecz mieszkańców swojej gminy

– Strażacy ochotnicy to dzielni ludzie, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej. Sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, gdy trzeba ratować życie i zdrowie ludzi oraz ich dobytek – mówił do zgromadzonych Wiesław Kozłowski wójt Gminy Dębno.

Galeria zdjęć <==

Po wznowieniu obrad przystąpiono do wyborów nowych władz. Wyłoniono władze w następującym składzie:

1. Zarząd Oddziału Gminnego:

Prezes – Bogdan Bibro

Komendant Gminny – Paweł Kraj

Wiceprezes – Kazimierz Pałucki

Wiceprezes – Łukasz Curyło

Wiceprezes – Andrzej Górski

Sekretarz – Marcin Gurgul

Skarbnik – Kazimierz Roczniak

Członek Zarządu – Wit Kural

Członek Zarządu – Rafał Kłusek

Członek Zarządu – Maciej Pudełek

Członek Zarządu – Grzegorz Baca

Członek Zarządu – Adam Paryło

2. Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:

Przewodnicząca – Paulina Brzezina

Wiceprzewodniczący – Artur Janisz

Sekretarz – Sebastian Kubala

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku:

Bogdan Bibro

Paweł Kraj

Kazimierz Pałucki

Łukasz Curyło

Andrzej Górski

Marcin Gurgul

Kazimierz Roczniak

Wit Kural

Rafał Kłusek

Maciej Pudełek

Grzegorz Baca

Adam Paryło

4. Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku:

Bogdan Bibro

Łukasz Curyło

Paweł Kraj

Kazimierz Pałucki

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button