ADV
1
Powiat BocheńskiWiadomości

Zmarł Ludwik Węgrzyn były Starosta Bocheński, wybitny samorządowiec

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Ludwika Węgrzyna. Starosty Bocheńskiego I, II, V kadencji. Radnego Rady Powiatu w Bochni od 2002 roku. Szanowanego szefa i kolegi. Wybitnego Polaka, patrioty, samorządowca, który pracy na rzecz lokalnej społeczności poświęcił całe zawodowe życie.

Pogrążonej w żalu rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się w bólu i żałobie składamy wyrazy współczucia.

Starosta Bocheński

Przewodnicząca Rady

Zarząd i Rada Powiatu w Bochni

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Bochni

***

Ludwik Węgrzyn – prawnik, polityk i samorządowiec. Długoletni Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński i Członek Europejskiego Komitetu Regionów. W swojej karierze zawodowej był m.in.: Naczelnikiem Miasta i Gminy Kamień Pomorski; Naczelnikiem, a później Wójtem Gminy Bochnia; sprawował również funkcję Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Od 2002 roku Radny Rady Powiatu w Bochni. Starosta Bocheński I, II i V kadencji. Ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, były Członek Rady Zamówień Publicznych, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Długoletni praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej i finansów publicznych. Ekspert z zakresu budżetu i finansów publicznych. Pracował w zespołach opracowujących projekty wielu ustaw, między innymi o: zamówieniach publicznych, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w zespołach przygotowujących reformę administracji publicznej. Realizator kilkudziesięciu projektów dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich (zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych). Kreatywny i otwarty na inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne, konsekwentny w realizowaniu oryginalnych rozwiązań. Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród których są: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal Honorowy za „Zasługi dla Województwa Małopolskiego”,  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowy Krzyż Zasługi. I tych najważniejszych: Laureat Oskara Samorządowego – nagrody im Grzegorza Palki za działalność samorządową oraz „Bene Meritus Powiatom”. Wyróżniony tytułem „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.

powiat.bochnia.pl

Podobne artykuły

Back to top button