ADV
Wiadomości

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól w Gminie Borzęcin

Zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2023”. W ramach zadania wyremontowano sześć odcinków dróg transportu rolnego w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów i Waryś. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 346 tysięcy 111 złotych, z czego 168 tysięcy 188 złotych stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z budżetu Województwa Małopolskiego.

– Modernizacja dróg transportu rolnego jest ważnym zadaniem, które w znaczący sposób wpływa na poprawę infrastruktury wykorzystywanej przez rolników dojeżdżających do pól – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

– Samorząd gminy Borzęcin, w porozumieniu z sołectwami corocznie w budżecie zabezpiecza środki na ten cel i efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na wykonanie kolejnych zadań. W pierwszej kolejności realizowane są te inwestycje, na które w funduszu sołeckim sołectwa zabezpieczyły w części środki na wkład własny.

W bieżącym roku przebudowane zostały następujące drogi:

1. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Bielcza na działce nr 2409 o długości 150 metrów. W ramach prowadzonych robót wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Wartość wykonanych robót to kwota 57 tysięcy 180 złotych.

20230912 09405420230912 09405420230912 09405420230912 094054

2. Droga dojazdowa do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin na działce nr 1628 o długości 100 metrów. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt realizacji inwestycji zamknął się kwotą 39 tysięcy 822 złote.

20230927 10142520230927 10142520230927 10142520230927 101425

3. Droga dojazdowa do pól „Dworskie II” miejscowości Borzęcin na działce nr 8247 o długości 250 metrów. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt realizacji zadania to kwota 114 tysięcy 587 złotych.

20231012 08315720230912 08471320230912 08445320230912 084604

4. Droga dojazdowa do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki na działce nr 955 o długości 200 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wartość robót wyniosła 37 tysięcy 948 złotych.

20230908 12025020230908 12021820230908 11580420230908 115834

5. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Przyborów na działce nr 1959 o długości 150 metrów. Na tym odcinku drogi wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt zrealizowanego zadania zamknął się kwotą 56 tysięcy 729 złotych.

20230912 09173420230912 09173420230912 09173420230912 091734

6. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Waryś na działce nr 228 o długości 210 metrów. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wartość robót wyniosła 39 tysięcy 846 złotych.

20230908 11431020230908 11431020230908 11431020230908 114310

W 2024 roku modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych będzie kontynuowana. Drogi do modernizacji wskazują sołtysi poszczególnych sołectw w porozumieniu z radnymi Rady Gminy. Priorytet w zakresie realizacji stanowią te odcinki, na które w funduszach sołeckich poszczególnych sołectw zabezpieczono środki na wkład własny do realizowanych inwestycji.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button