ADV
Wiadomości

Znamy już wyniki głosowania Mieszkańców Małopolski w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego

Wszystkie głosy policzone. W ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zagłosowało prawie 246 tys. osób – mamy więc kolejny rekord! Decyzją Małopolan, którzy w obecnej edycji zdecydowanie postawili na sport i kulturę, województwo zrealizuje 85 zadań na łączna kwotę 12 mln zł. Również Powiecie Brzeskim będzie realizowane kilka projektów – m.in. Strażmagedon, „Sztuka w krainie Vesny”, czy też „Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie”. Z puli 2 milionów złotych przeznaczonych na projekty w Subregionie Tarnowskim na projekty w Powiecie Brzeskim trafi ponad pół miliona złotych.

Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego oddali 6173 ważnych głosów. To zdecydowanie mniej niż np. w Powiecie Limanowskim, gdzie oddano aż 23 370 głosów, ale i tak lepiej od miasta Tarnowa gdzie przy porównywalnej liczbie mieszkańców oddano 4178 głosów, czy też Powiatu Bocheńskiego – gdzie oddano zaledwie 3842 głosy.

– Cieszę się, że budżet obywatelski naszego województwa, rozwija się z każdą jego kolejną edycją. Świadczą o tym kolejne rekordy tego projektu. Obecna 5. edycja była rekordowa nie tylko pod względem liczby zadań złożonych przez naszych mieszkańców, jak również ilości zadań, które zostały dopuszczone do głosowania, ale także liczby samych głosujących.

W 5. edycji oddano w sumie 245 711 głosów, czyli o 208 % więcej niż w 1. edycji! Małopolanie po raz kolejny nie zawiedli! Dzięki swojemu zaangażowaniu wskazali jak chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie, a tym samym nasz region.

Głosując określili nie tylko potrzeby oraz wskazali co jest dla nich szczególnie ważne, ale także zdecydowali na co powinny być wydatkowane środki finansowe Województwa Małopolskiego w wysokości aż 12 milionów złotych! – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, koordynująca prace nad Budżetem Obywatelskim.

Jak głosowała Małopolska w 5. edycji BO?

Najliczniejszą grupą wyborców okazali się być mieszkańcy subregionu Sądeckiego (54 734 os.). Drugie miejsce przypadło mieszkańcom Małopolski Zachodniej (35 431 os.), natomiast trzecia pozycja została zajęta przez Małopolan z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (33 966 os.).

Najwięcej głosów (26 937) oddano w Krakowie. Wysoką aktywnością społeczną wykazali się także mieszkańcy powiatu krakowskiego, którzy oddali 23 409 głosów, a także powiatu limanowskiego (23 370 głosów). Małopolanki miały nieco większy udział w głosowaniu (blisko 56%) niż Małopolanie (ponad 44%).

Wysoką frekwencją wykazały się także osoby między 36 a 49 rokiem życia, których głosy stanowiły niecałe 31%.

Znaczną część, bo ponad 86%, stanowiły głosy, które zostały oddane poprzez bezpośrednie wrzucenie do urn. Głosy oddane przez Internet to blisko 14%.

Które zadania zdobyły największe poparcie w małopolskich subregionach?

Znaczącą większość zwycięskich inicjatyw stanowią projekty sportowe – jest ich aż 48! 23 zadania związane są z kulturą, a 9 zadań wpisuje się w tematykę społeczno- zdrowotną. W kolejnym roku nie zabraknie również projektów edukacyjnych (3 zadania), będą także realizowane 2 zadania o charakterze inwestycyjnym.

W subregionie Tarnowskim zostanie zrealizowane 14 zadań na łączną kwotę 1 966 260 zł.

Pełna lista zadań przyjętych do realizacji <==

Przypomnijmy, że głosowanie w ramach 5. edycji BO trwało od 14 maja do 14 czerwca 2021 r. Poprzez wybór 1 spośród 234 zadań w głosowaniu mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosy można było oddawać przez bezpośrednie wrzucenie kart do urn postawionych w 19 lokalizacjach, korespondencyjnie, a także przez Internet.

Pula środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań wynosiła 12 mln zł, po 2 mln zł dla każdego z subregionów Małopolski.

OPIS DOFINANSOWNAYCH ZADAŃ

TAR 18. STRAŻMAGEDON – biegamy i pomagamy

Krótki opis zadania: „STRAŻMAGEDON – biegamy i pomagamy” – jest to przedsięwzięcie sportowe zorganizowane w formie biegu terenowego z przeszkodami. Głównym celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej strażaków i tym samym ich przygotowania do działań ratowniczych, jak również włączenie w organizowane przez strażaków przedsięwzięcie sportowe innych grup społecznych nie związanych z działalnością pożarniczą. Organizator przewiduje prawo startu dla każdego uczestnika zgłoszonego z terenu subregionu tarnowskiego. Promując wydarzenie w sposób szczególny oprócz strażaków będziemy chcieli zachęcić do udziału w biegu młodzież krwiodawców oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest integracja środowiska strażackiego. Organizując bieg planujemy przeprowadzenie, akcji krwiodawstwa oraz akcji prospołecznej na rzecz podopiecznych fundacji działającej na rzecz osób, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Najcenniejszą cechą strażaka jest chęć niesienia pomocy innym oraz bezinteresowna gotowość do poświęceń, nawet kosztem własnego życia. W ramach organizacji zadania chcemy obudzić świadomość społeczną, iż nie każdy musi być strażakiem, aby móc pomagać innym. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację sportową również można skutecznie nieść pomoc, oddając krew w sposób bezpośredni można włączyć się w ratowanie życia.

Adresaci zadania: Zadanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców subregionu tarnowskiego ze szczególnym uwzględnieniem strażaków OSP, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, młodzieży w wieku szkolnym, sympatyków ochrony przeciwpożarowej oraz krwiodawców z terenu powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Miejsce realizacji: teren powiatu brzeskiego.
Obszar oddziaływania zadania: powiaty – brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów.

TAR 19. „Sztuka w krainie Vesny”

Krótki opis zadania: Zadanie pn. ‚„ Sztuka w Krainie Vesny” to cykl 5 plenerowych wydarzeń artystycznych organizowanych w otoczeniu pól, lasów! kwiecistych łąk przysiółka „Anczykówka w Gnojniku. Celem projektu jest międzypokoleniowa aktywizacja i integracja mieszkańców wokół kultury i sztuki. Każde wydarzenie obejmować będzie organizację „ land artów”- czyli działań, których miejscem, kontekstem i tworzywem jest środowisko naturalne, w tym warsztaty: malarskie, rzeźby, garncarstwa, ceramiki, koronkarstwa, tańca, teatru, fotografii artystycznej i inne, prowadzone przez uznanych artystów. Każde wydarzenie kończyć się będzie koncertem z udziałem muzyków/ piosenkarzy/ zespołów/ grup scenicznych ogólnopolskiego formatu. „Sztuka w Krainie Vesny” to mariaż kultury i sztuki z miejscowym klimatem regionalnych tradycji i folkloru. To edukacja artystyczna połączona ze zwróceniem uwagi na wagę dbałości o środowisko naturalne i zachęcanie do świadomego korzystania z piękna wiejskich krajobraz.

Adresaci zadania: Zadanie skierowane jest do międzypokoleniowej grupy mieszkańców gminy Gnojniki powiatu brzeskiego.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Zadanie będzie realizowane w miejscowości Gnojnik (Przysiółek Anczykówka), w powiecie brzeskim. Realizacja zadania obejmie swoim zasięgiem mieszkańców powiatu brzeskiego i Subregionu Tarnowskiego.

TAR 21. Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie.

Krótki opis zadania: Założenia zadania: „Taniec, śpiew, muzyka, to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie”.
podyktowana została doświadczeniami zdobytymi w latach poprzednich, przy realizacji zadań z 3 i 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Proponowana do realizacji w kolejnej edycji budżetu forma widowiska, które jest połączeniem muzyki, tańca i śpiewu, a zatem formą, która jest według naszych badań ankietowych i wywiadów fokusowych przez społeczeństwo, mieszkańców naszego regionu oczekiwana. Po
zrealizowanych wcześniej formach, w których uczestniczyło kiła tysięcy widzów, z pewnością zaspokoi potrzeby muzyczne i teatralne mieszkańców regionu. Szkoła Muzyczna w Domosławicach niejednokrotnie udowodniła, że realizowane przez nią projekty artystyczne i edukacyjne są powszechnie cenione i przyciągają duże grono odbiorców. A zatem oparcie się o jej pracowników i uczniów, wykorzystanie ich pasji oraz profesjonalnego przygotowania z pewnością przyczyni się do zrealizowania zadania na najwyższym poziomie artystycznym.
Muzyka do widowiska zostanie skomponowana przez Grzegorza Majkę- cenionego kompozytora młodego pokolenia, członka Związku Kompozytorów Polskich, a zarazem nauczyciela SM w Domosławicach. Wykonawcami będą uczniowie klas wokalnych i instrumentalnych, nauczyciele szkoły oraz osoby zrekrutowane w otwartym naborze.
Zaangażowanych w to przedsięwzięcie będzie kilkadziesiąt osób. Wykonania planowane są na czerwiec 2022 roku, w 4-5 odsłonach.
Projekt widowiska wychodzi naprzeciw mieszkańcom subregionu tarnowskiego i brzeskiego, którzy na co dzień nie mają możliwości obcowania z wielkimi formami wokalnoinstrumentalnymi i tanecznymi, takimi jak opera, oratorium, musical. Dwie pierwsze formy zostały wykonane w latach poprzednich z wielkim powodzeniem. Teraz czas na poszerzenie spektaklu o taniec, przygotowany przez zawodowych choreografów.
Będzie to współczesna i niezwykle atrakcyjna forma, która powstała w XIX wieku i łączy w sobie elementy śpiewu, aktorstwa oraz tańca. Daje szanse młodym artystom na rozpoczęcie swojej kariery w niezwykle wysublimowany sposób. Jak pokazuje historia szkoły muzycznej, wielu absolwentów kontynuuje swoją edukację artystyczną w szkołach muzycznych II stopnia i Akademiach Muzycznych. Taka forma prezentacji daje młodzieży dobry start i szersze perspektywy na przyszłość, a odbiorcom dzieła niezapomniane przeżycia.

Adresaci zadania: Mieszkańcy regionu, w tym młodzież szkolna, absolwenci szkół, osoby dorosłe.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Domosławice/Czchów, Dobrociesz/Iwkowa, Ciężkowice/Ciężkowice, Zakliczyn/Zakliczyn. Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach Domosławice 24, 32-860 Czchów, Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu, Dobrociesz; 136, 32-862 Porąbka Iwkowska, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice Rynek 1, 33-190 Ciężkowic, Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

TAR 11. MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z subregionu Tarnowskiego.

Krótki opis zadania: Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu subregionu Tarnowskiego prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie Klubów siatkarskich subregionu Tarnowskiego ,aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego.

Adresaci zadania: Zadanie jest skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów uprawiających piłkę siatkową.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Tarnów, Brzesko, Tuchów, Szynwałd, Ryglice, Szerzyny, Ciężkowice, Gromnik

TAR 26. Wesołe zajęcia sportowe dla dzieci!

Krótki opis zadania: Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych (zajęcia piłkarskie) na terenie trzech gmin: Gnojnik, Lipnica Murowana, Trzciana. Dzieci będą uczestniczyć w bezpłatnych treningach przez okres 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem zajęć każde z miejsc wyposażymy w niezbędny sprzęt sportowy oraz odpowiedni ubiór do reprezentacji podczas turniejów/zawodów. W każdej gminie zorganizujemy turniej piłkarski, który będzie świętem lokalnego sportu a jego głównym celem będzie promocja aktywności sportowej wśród dzieci.

Adresaci zadania: Zadanie jest skierowane do dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania: Gmina Gnojnik, Gmina Lipnica Murowana, Gmina Trzciana

malopolskie.pl /IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button