ADV
Wiadomości
Trending

Zrealizowano I etap modernizacji drogi Czarnawa – Białe Ługi

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja części drogi gminnej nr 250002K „Borzęcin Górny – Czarnawa” na działce ew. nr 4343 w miejscowości Borzęcin”. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Koszt wykonanych robót według kosztorysu powykonawczego zamyka się kwotą 134 tysięcy 248 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Leśnego stanowi 90% wartości robót, tj. kwota 120 tysięcy 824 złote. Wykonawcą robót była Firma Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z siedzibą w Donatkowicach.

Zadanie to obejmuje pierwszy etap prac związanych z modernizacją drogi w kierunku tzw. „Białych Ługów”. Aktualnie samorząd prowadzi działania zmierzające do realizacji inwestycji na dalszym jej biegu przez teren leśny – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W ramach zrealizowanej inwestycji odmulone zostały rowy przydrożne, wykarczowano zakrzaczenia, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku 150 metrów tj. od skrzyżowania z drogą gminną nr 250037K do granicy lasu.

Przedmiotowa modernizacja w znacznym stopniu poprawiła stan techniczny drogi gminnej, która wykorzystywana jest jako układ komunikacyjny przy transporcie drewna, jak również stanowi dojazd pożarowy do ekosystemów leśnych. Modernizacja przyczyniła się także po poprawy warunków użytkowych ciągu komunikacyjnego, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy.

(tell)

blank blank blank blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button