ADV
Wiadomości
Trending

Borzęcin / Problemy z dostawami wody

Urząd Gminy Borzęcin informuje, że w związku z awarią ujęcia wody w dniach od 14 do 17 września 2021 r. w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin i Waryś woda z sieci wodociągowej będzie dostarczana pod zmniejszonym ciśnieniem, a w godzinach wzmożonego rozbioru mogą wystąpić chwilowe jej braki. Utrudnienia mogą się jednak przedłużyć do 20 września. Niestety pojawiły się dodatkowo różne plotki, które sieją zamęt wśród mieszkańców, dlatego Urzad Gminy wydał dodatkowe oświadczenie w tej sprawie.

Urząd apeluje o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

W nawiązaniu do komunikatu dot. dostaw wody w związku z awarią jednego z ujęć informuję co następuje:

1. Komunikaty podawane na stronach gminy Borzęcin są oficjalnymi komunikatami oddającymi rzeczywisty stan rzeczy.

2. Woda dostarczana mieszkańcom z sieci w gminie Borzęcin spełnia wszelkie normy jakościowe i nie jest – wbrew pojawiającym się plotkom – cyt. „zatruta”.

3. W związku z awarią jednego z ujęć i deficytami wody, przełączono zasilanie miejscowości Borzęcin i Waryś na ujęcie w Łukanowicach za pośrednictwem wybudowanej kilka lat temu magistrali Bielcza – Borzęcin.

4. Deficyty wody w miejscowości Bielcza i w innych miejscowościach gminy za wyłączeniem Łęk i Przyborowa to stan przejściowy. Rozumiem, że przywykliśmy do komfortu dostaw, ale w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, którą rozwiązujemy na zasadzie czasowego umożliwienia dostępu do wody z sieci Wszystkim Mieszkańcom Gminy. Skutkiem tego są przerwy w dostawach dla części Mieszkańców Gminy, a także spadek ciśnienia zarówno u odbiorców w Bielczy, jak i w Borzęcinie i w Warysiu.

5. Aby rozwiązać problem deficytu wody występujący w miejscowości Bielcza zdecydowano o czasowym wyłączaniu zasilania z kierunku Bielczy dla odbiorców w Borzęcinie (ujęcie w Łukanowicach – RPWiK), tak aby Mieszkańcy miejscowości Bielcza mogli swobodnie korzystać z dostępu do sieci i dostaw wody bez jej ilościowego deficytu. Stąd też komunikat Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej o przerwie w dostawie wody w godzinach: 15:30 do 19:00 dla odbiorców z Borzęcina i Warysia, co ma związek z koniecznością zabezpieczenia potrzeb w ww. godzinach w zakresie zaopatrzenia w wodę Mieszkańców Bielczy.

6. Stan jw. może potrwać do 20 września br. (poniedziałek) – patrz komunikat Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej: https://ezuw.pl/, chociaż służby techniczne z pełnym zaangażowaniem pracują nad usunięciem awarii, nie wykluczone, że awaria zostanie usunięta w wcześniejszym terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o wyrozumiałość i zaniechanie zbędnych, wprowadzających dezinformację komentarzy.

borzecin.pl / IB

 

Podobne artykuły

Back to top button