ADV
WiadomościWideo

Brzesko. Prace drogowe na ul. Odrodzenia dobiegają końca / zdjęcia

blankDobiegają końca prace przy budowie ul. Odrodzenia na osiedlu Słotwina. Łagodna zima pozwoliła na znaczne przyśpieszenie prac przy ułożeniu finalnej warstwy asfaltu. Początkowo termin zakończenia prac był wyznaczony na sierpień 2020 r.

Nowo wybudowany odcinek ma blisko 600 metrów długości. Droga wyposażona jest w chodnik i ścieżkę rowerową. Budowa kosztowała 1,45 mln zł. Gmina Brzesko uzyskała dofinansowanie w wysokości 873 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres zadania obejmował m.in: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wytyczenie rozbiórki chodników i nawierzchni),  roboty ziemne (ścinanie i karczowanie drzew, wykopy, umocnienie wykopów), wykonanie kanalizacji opadowej (przykanaliki, studzienki rewizyjne systemowe TEGRA 600 z wpustem deszczowym, regulację pionową studzienek i kratek ściekowych wraz z wymianą włazów na włazy żeliwne), wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią ścieżki rowerowej i chodnika, a także montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Mieszkańcy ulicy Odrodzenia nie ukrywają zadowolenia ze zrealizowanej inwestycji. Do tej pory droga dojazdowa do ich domów przypominała bardziej polną drogę. Teraz dzięki realizacji kolejnego etapu budowy ulicy Odrodzenia mieszkańcy osiedla Kołłątaja uzyskają bezpośredni dostęp do nowych dróg na osiedlu Słotwina oraz szybszy dojazd do ul. Solskiego.

Dzięki podejmowanym inwestycjom oraz pozyskiwanemu wsparciu finansowemu m.in. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stan dróg w gminie Brzesko systematycznie poprawia się.

Funduszu Dróg Samorządowych z którego dofinansowano remont jest rządowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Lokalizacja inwestycji – ul. Odrodzenia

IB

Zdjęcia porównawcze (przed i po budowie drogi)

VIDEO

Prace finalne – kwiecień 2020 r.

Rozpoczęcie prac – grudzień 2019 r.

blank

Podobne artykuły

Back to top button