Wiadomości

Brzesko / Ulgi dla przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa

W obliczu epidemii koronawirusa Urząd Miejski w Brzesku wprowadza ulgi dla przedsiębiorców. Wśród nich – jest odstąpienie od czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości których właścicielem jest Gmina Brzesko, lub podległe jej jednostki.

Zarządzenie w tej sprawie 8 kwietnia 2020 r. podpisał burmistrz brzeska Tomasz Latocha. Zarządzenie dotyczy zobowiązań z tytułu czynszu za okres od 20 marca do momentu ustania stanu epidemii koronawirusa. Osoby chcące skorzystać z tego zwolnienia powinny złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego.

– Mając na uwadze trudną sytuację naszych przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa, informuję iż w dniu dzisiejszym, podpisałem Zarządzenie Nr 90/2020 na mocy którego Gmina Brzesko odstępuje od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres od dnia 20 marca 2020r. do odwołania stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, na zasadach ustalonych niniejszym zarządzeniem – czytamy na profilu facebookowym Urzędu Miejskiego w Brzesku.


brzesko.pl / IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast