ADV
Wiadomości
Trending

Dębno. Defibrylator jest już ogólnodostępny

Z wielką radością chcemy Państwa poinformować, iż mając zawsze Wasze bezpieczeństwo na pierwszym miejscu na budynku naszej Remizy OSP zainstalowana została kapsuła z defibrylatorem AED, który jest ogólnodostępny dla mieszkańców, gdy zajdzie taka potrzeba udzielenia pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

Urządzenie AED zostało przekazane dla jednostki od  Wójta Gminy Dębno Wiesław Kozłowski podczas zeszłorocznego zebrania sprawozdawczego. W tym roku zakupiona została specjalna skrzynka ze środków Funduszu Sołeckiego, dzięki przychylności mieszkańców, sołtysa Dębna oraz rady sołeckiej dla propozycji realizacji tego projektu.

Wykorzystanie defibrylatora AED w jak najszybszym czasie zwiększa szanse na przeżycie osób z zatrzymaniem krążenia (NZK) nawet o kilkadziesiąt procent!

Jak go użyć?
W sytuacji, gdy dojdzie u jakiejś osoby do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oczywiście należy:

  • powiadomić bezwzględnie służby ratunkowe (telefon alarmowy 112 ) oraz jak najszybciej przystąpić do resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO)
  • o ile to możliwe wskazać osobę, która dostarczy defibrylator AED.

Wykorzystanie samego urządzenia nie jest trudne.

– Po dotarciu do budynku Remizy OSP otwieramy kapsułę: poprzez otworzenie drzwiczek, wyciągamy defibrylator AED i udajemy się do osoby poszkodowanej, gdzie włączamy urządzenie, które będzie wydawało krok po kroku polecenia głosowe, które należy wykonywać.

Jeżeli do zatrzymania krążenia dojdzie u dziecka należy włożyć do urządzenia różowy klucz, dzięki czemu urządzenie przejdzie automatycznie w tryb pediatryczny. Kluczyk znajduje się w urządzeniu, tuż przy elektrodach – szczegółowo opisują procedurę użycia defibrylatora druhowie z OSP Dębno.

UWAGA!!!
Po otwarciu skrzynki, natychmiast włączy się system alarmowy oraz nastąpi powiadomienie strażaków-ratowników o zabraniu urządzenia z kapsuły!

Zakup urządzenia (AED) ma zasadniczy cel, jakim jest nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem Mieszkańców Dębna oraz okolicznych miejscowości, z możliwością natychmiastowego wykorzystania i udzielenia pomocy.
Urządzenie jest monitorowane całodobowo (24/7).

Bezpodstawne otwarcie skrzynki oraz uruchomienie alarmu jest traktowane jako wywołanie fałszywego alarmu i grozi odpowiedzialnością karną!

Zgodnie z 66. Art. Kodeksu Wykroczeń „§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.


foto: OSP Dębno
OSP Dębno

Podobne artykuły

Back to top button