ADV
Wiadomości

Dębno / Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

Gmina Dębno znalazła się na liście projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno.

Kwota pozyskanej dotacji na tą inwestycje dla Gminy Dębno to 940 844,54 złotych.

Głębokiej termomodernizacji zostaną poddane trzy obiekty użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Dębno, Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej oraz Publiczne Przedszkole w Łoniowej. Prace w tych obiektach zaplanowano na lata 2021/2022.

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła. Dzięki tej inwestycji budynki nie tylko zmienią wygląd, ale będą także energooszczędne.

UG Dębno

Podobne artykuły

Back to top button