ADV
EdukacjaWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. (014) 66 31 603, fax (014) 68 63 007

www.zstib.edu.pl,  e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

NAJLEPSZE TECHNIKA

Perspektywy
SREBRNA SZKOŁA 2024

TYPY SZKÓŁ:

TECHNIKUM IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE  

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z elementami kosmetologii, wykonywaniem podstawowych zabiegów kosmetycznych

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-uslug-fryzjerskich

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 75 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Współpraca:

– Studio Fryzur Impuls,

– Galeria Fryzur Paulina Ciuba-Cierniak

Kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

TECHNIK PROGRAMISTA z elementami sieci komputerowych, modelowania i druku 3D oraz grafiki komputerowej

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-programista

blankPrzedmiot rozszerzony: matematyka

Minimalna liczba punktów: 90 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK INFORMATYK z elementami programowania aplikacji desktopowych i mobilnych, modelowania druku 3D oraz grafiki komputerowej

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-informatyk

blankPrzedmiot rozszerzony: matematyka

Minimalna liczba punktów: 90 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK MECHATRONIK z elementami robotyki i obsługi urządzeń CNC

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-mechatronik

blankMinimalna liczba punktów: 90 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK ELEKTRYK z elementami (OZE) odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych domów

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-elektryk

blankPrzedmiot rozszerzony: matematyka

– minimalna liczba punktów: 75 pkt

– punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

– języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

TECHNIK  BUDOWNICTWA z elementami robót wykończeniowych i aranżacji wnętrz

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-budownictwa

blankPrzedmiot rozszerzony: matematyka

Minimalna liczba punktów: 75 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

TECHNIK GEODETA z innowacją geoinformatyki

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-geodeta

blank

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Minimalna liczba punktów: 75 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

TECHNIK ŻYWIENIA  I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z elementami dietetyki

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych

blankPrzedmiot rozszerzony: j. angielski

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK HOTELARSTWA z elementami obsługi ruchu turystycznego i animacji czasu wolnego

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/technik-hotelarstwa

blankPrzedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 75 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Kwalifikacje:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/mechanik-pojazdow-samochodowych

blankPunktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

KIEROWCA – MECHANIK

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/kierowca-mechanik

blankPunktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

 https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/monter-zabudowy

blankPunktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Kwalifikacje:

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

ELEKTRYK

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/elektryk

blank

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ŚLUSARZ

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/slusarz

blankPrzedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Staż zawodowy u pracodawcy w firmie:

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

KUCHARZ

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/kucharz

blankPunktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Język obcy: język angielski

Kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie daN

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA –  WIELOZAWODOWA

dla młodocianych pracowników

https://zstib.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/wielozawodowa

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w dowolnym zawodzie, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

2-letnia, dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

Kształcenie w systemie stacjonarnym 3-4 dni w tygodniu, wspólne kształcenie ogólne, zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 TECHNIK ELEKTRYK

Na podbudowie: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Na podbudowie: BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Na podbudowie: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Na podbudowie: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

www.ckz.zsp2.edu.pl

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego: pracodawców, instytucji samorządowych, uczelni wyższych.

Więcej informacji o naborze do ZSTiB im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku na: www.zstib.edu.pl

Informator – oferta edukacyjna szkół powiatu brzeskiego na rok szkolny 2024-2025

IB

 

blank

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button