ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 63 837, e-mail: sekretariat@lobrzesko.edu.pl
www.kopernik.brzesko.pl, www.facebook.com/liceumbrzesko, www.facebook.com/eLOeLOBrzesko

2021
RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – 627 MIEJSCE W POLSCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Brzesku
4 letnie, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
A-1:
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka,

 • planowany przedmiot dodatkowy: język angielski medyczny, którego program poszerzy zakres znajomości języka angielskiego o współczesną terminologię specjalistyczną przydatną na studiach medycznych, w pracy pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych w szczególności pracujących za granicą,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia,

A-2:
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski,

 • planowany przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne, którego program obejmuje zajęcia praktyczne udzielania pierwszej pomocy z rozbudowanymi ćwiczeniami z wykonywania opatrunków,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia,
 • języki obce: język angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka),

Uczniom tych klas oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych modeli, eksponatów;
 • udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, np. do Muzeum Anatomii, na wykłady otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ, Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie „Chemia w praktyce”;
 • współpracę z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie przedmiotu ogólnego – biologia.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów m.in.: medycynę, stomatologię, farmację, analitykę medyczną, weterynarię, dietetykę, rehabilitację, fizjoterapię, kosmetologię, technologię chemiczną.

PROFIL MATEMATYCZNY
B-1:
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

 • planowany przedmiot dodatkowy: astronomia, którego program poszerzy zakres wiedzy o powstaniu i rozwoju Wszechświata, funkcjonowaniu układów planet, badaniu oraz obserwacji ciał niebieskich i zjawisk zachodzących w Kosmosie,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
 • języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka),

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych modeli, eksponatów;
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Ogólnopolskim Konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej, Konkursie Matematycznym – „Zobaczyć Matematykę”;
 • udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych i wyjazdowych warsztatach matematycznych;
 • współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ramach realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie przedmiotu ogólnego – matematyka;
 • Tydzień Matematyki (Konkurs Sudoku /Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka/ Drużynowy konkurs matematyczny);
 • współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oraz International Particle Physics Outreach Group i CERN w zakresie udziału w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich (w ramach „International Masterclasses – Hands on Particle Physics”).

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów m.in. astronomię, fizykę, budownictwo, logistykę, informatykę, matematykę, inżynierię i analizę danych, elektronikę i telekomunikację, mikroelektronikę w technice i medycynie, inżynierię akustyczną, transport, mechanikę i budowę maszyn.

B-2
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski,

 • planowany przedmiot dodatkowy: planowanie przestrzenne wprowadzający elementy analizy i przygotowania dokumentów planistycznych, prognostycznych (mapy zagospodarowania przestrzennego terenu itp.),
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia,
 • języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych
  z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystując sprzęt audiowizualny, liczne modele, eksponaty;
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Ogólnopolskim Konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej, Olimpiadzie Geograficznej;
 • Współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ramach realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie przedmiotu ogólnego – matematyka;
 • wyjazdowe warsztaty naukowe z matematyki;
 • Tydzień Matematyki (m.in. Konkurs Sudoku /Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka/ Drużynowy konkurs matematyczny);
 • zajęcia terenowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze (stacja meteorologiczna, planetarium), rajd pieszy.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów: archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo, etnografię, geodezję i kartografię, geografię, geologię, logistykę, górnictwo, hutnictwo, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, turystykę i rekreację.

PROFIL HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWY
C-1
przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie,

 • planowany przedmiot dodatkowy: iberystyka obejmująca naukę języka hiszpańskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych lub retoryka obejmująca sztukę przemawiania, logicznego formułowania myśli, precyzyjnej argumentacji i kultury dyskusji,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki,
 • języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka),

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystanie sprzętu audiowizualnego i programów do interaktywnej nauki;
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Niemieckiego, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Konkursie Językowym DUET, Turbolandeskunde Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Fit in Deutsch oraz licznych konkursach językowych w ramach Tygodnia Języków Obcych;
 • możliwość udziału w Wymianie Polsko-Niemieckiej i wycieczkach zagranicznych;
 • współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach Tygodnia Języków Obcych, w tym zajęcia z wykładowcami uniwersyteckimi prowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym i w naszej szkole,
 • współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w zakresie języka niemieckiego.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów również o charakterze międzynarodowym m.in.: filologię angielską, filologię germańską, lingwistykę stosowaną, iberystykę, dziennikarstwo i komunikację społeczną, pedagogikę, politologię, prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, europeistykę.

C- 2
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,

 • planowane przedmioty dodatkowe:
  – edukacja medialno-techniczna – na tych zajęciach uczniowie uczą się filmować przy użyciu profesjonalnego sprzętu, robić zdjęcia, zajmują się obróbką, ulepszeniem oraz publikacją w różnych mediach,
  – dziennikarstwo i media społecznościowe nauczą, jak się zaprezentować, jak odbierać informacje i samemu prawidłowo je pisać, jak przygotować materiały dziennikarskie i jak swobodnie zachowywać się przed kamerą mało teorii dużo zajęć praktycznych,
 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, historia,
 • języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka),

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystanie sprzętu audiowizualnego i programów do interaktywnej nauki;
 • naukę dziennikarstwa w profesjonalnym studiu telewizyjnym,
 • patronat akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze mediów i komunikacji społecznej;
 • udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych,
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki Poetyckiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów: dziennikarstwo, prawo, politologię, prawo administracyjne, europeistykę, historię, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, pedagogikę, psychologię, filologię polską, filologię angielską, reżyserię filmową i telewizyjną, montaż filmowy.

Więcej informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na:

www.kopernik.brzesko.pl

www.facebook.com/liceumbrzesko

www.facebook.com/eLOeLOBrzesko

IB

 

Podobne artykuły

Back to top button