ADV
Wiadomości

Komputery dla szkół

Z dotacji ministra cyfryzacji

Wiele wskazuje na to, że do końca roku szkolnego dzieci będą uczyły się zdalnie.

– Dlatego zakupiliśmy laptopy, na które otrzymaliśmy dotację od ministra cyfryzacji i przekazaliśmy je najbardziej potrzebującym szkołom – mówi wójt Wiesław Kozłowski.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oficjalnie przekazał zakupiony w ramach projektu Polska Cyfrowa sprzęt komputerowy do pięciu placówek oświatowych. Komputery trafiły do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. prof. Franciszka Bujaka w Maszkienicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej.

– Nowy sprzęt komputerowy za blisko 70 tysięcy złotych ma służyć nauczycielom i uczniom do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kiedy uczniowie wrócą do szkół komputery będą służyć całej społeczności szkolnej do celów edukacyjnych w pracowniach szkolnych placówek. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość, dlatego szkoły muszą dysponować odpowiednim wyposażeniem. Ułatwi to nauczycielom i uczniom realizację zajęć edukacyjnych – mówi Wiesław Kozłowski Wójt Gminy Dębno.

Należy również nadmienić, iż Gmina Dębno pozyskała po raz drugi środki na zakup kolejnych komputerów w ramach II edycji programu „Zdalna Szkoła” w wysokości 75 tysięcy złotych. Gmina jest w trakcie zakupu następnych 34 komputerów, które zostaną przekazane na potrzeby zdalnego nauczania do placówek oświaty.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button