ADV
Wiadomości

Koronawirus torpeduje plany LGD

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa komplikuje życie nas wszystkich. Niestety, utrudnia także działalność Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Planowana ocena wniosków w przeprowadzonych ostatnio naborach została zawieszona, a ogłoszenie kolejnych przełożono na późniejszy termin.

Nabory wniosków dla przedsiębiorców oraz na projekty związane z rozbudową lub modernizacją obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej Lokalna Grupa Działania z Warysia przeprowadziła w pierwszej połowie lutego.

– Posiedzenie Rady, mające ocenić wnioski i wybrać najlepsze do finansowania, które zaplanowano na 23 marca, z powodu koronawirusa trzeba było odwołać – informuje prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Zgodnie z zaleceniem Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Rada zostanie zwołana w terminie najwcześniejszym z możliwych.

Przedsiębiorcy nie wykorzystali puli

W naborze ogłoszonym na projekty dotyczące rozwijania infrastruktury złożono 5 wniosków. Niestety, jeden z nich został odrzucony na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Ale i tak przynajmniej jeden z pozostałych czterech nie zmieści się w limicie dostępnych środków i znajdzie się na miejscu rezerwowym.

Natomiast w naborze z zakresu rozwoju działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków, co oznacza, że jeśli przejdą one pozytywnie ocenę zgodności z PROW i Lokalną Strategią Rozwoju oraz otrzymają choćby minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów oceny, zostaną wybrane do finansowania. Wszystkie bowiem mieszczą się w limicie dostępnych środków, który wynosił ponad 1,6 mln zł.

– Na pozostałą do wykorzystania pulę planujemy ogłosić kolejny nabór na rozwój działalności gospodarczej i stanie się to niezwłocznie po przywrócenia normalnego trybu pracy – wyjaśnia prezes Kania. – Od połowy marca pracownicy LGD wymiennie dyżurują w biurze w Warysiu oraz pracują zdalnie w swoich domach. Zresztą, w podobnym, systemie funkcjonuje obecnie Urząd Marszałkowski w Krakowie.

LGD w czasie epidemii

Pracownicy Biura LGD dodają, że to nie oznacza, iż nie są załatwiane sprawy beneficjentów, które nie cierpią zwłoki. Należy jednak pamiętać, że z powodu utrudnień istnieje możliwość przesunięcia terminów. Dotyczy to m.in. wezwań do złożenia uzupełnień zarówno wniosków o przyznanie pomocy, jak i wniosków o płatność. Na stronie „Kwartetu” na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące stosowanych w tym okresie procedur. Szczególnie ważne są one dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie realizacji projektów, na które otrzymali dofinansowanie.

– Nie ukrywamy, że sporo jest zamieszania z tym, jak interpretować przepisy w tym wyjątkowym czasie – żalą się pracownicy Biura LGD. – Staramy się jednak – także po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na bieżąco wyjaśniać wątpliwości naszych beneficjentów. Oczywiście, w każdej chwili można liczyć na naszą pomoc, korzystając z drogi mailowej lub telefonicznej. Pragniemy przy tej okazji przeprosić wszystkich naszych petentów za utrudnienia oraz podziękować im za wyrozumiałość i zdyscyplinowanie. Po prostu, siła wyższa – podkreślają…

Myśleć pozytywnie

Choć wiadomo już, że również najbliższe tygodnie – oby, tylko tygodnie! – sparaliżują normalny tok pracy LGD, w „Kwartecie” nie przestali myśleć o tym, jak będą nadrabiać czas, gdy koronawirus wygaśnie.

– Rzecz jasna, skali skutków epidemii trudno dzisiaj przewidzieć, ale nie ulega wątpliwości, że w ramach środków pozostałych do naszej dyspozycji w tym okresie programowania, należy jak najbardziej usprawnić procedury przyznawania pomocy. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy odczuwają największe konsekwencje epidemii. Oczekujemy w tym zakresie na szybkie i klarowne decyzje właściwych urzędów – apeluje Piotr Kania. – Być może wszystkie niewykorzystane środki należałoby przeznaczyć na pomoc właśnie dla przedsiębiorców – sugeruje prezes „Kwartetu”.

Należy jednocześnie dodać, że oprócz wspomnianego naboru dla przedsiębiorców – LGD planuje w najbliższym z możliwych terminie ogłosić nabory wniosków na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Na sfinansowanie swoich pomysłów mogą liczyć ci wszyscy, którzy zamierzają doposażyć podmioty działające w sferze kultury oraz organizujący wydarzenia promujące obszar Przedgórza. Ponadto zaplanowana jest realizacja projektu grantowego, polegającego na rozbudowie systemu EDU-INFO.

Także o terminach ogłaszania tych naborów, jak i o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów, niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej „Kwartetu na Przedgórzu”. 

Zdrowia, zdrowia, zdrowia…

– Tymczasem, z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom z obszaru LGD nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i szczególnie potrzebnej w czasie wielkiej próby niegasnącej nadziei. Alleluja, Alleluja! – życzenia w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady LGD przekazują pracownicy Biura…    

(pr)

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

 

Podobne artykuły

Back to top button