ADV
Wiadomości

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa uroczyście otwarty

14 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się inauguracja działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) Szczurowa, w czasie której podsumowano pierwszy etap realizacji projektu i zaprezentowano plan działań ośrodka.

W spotkaniu wzięli udział Wójt Zbigniew Moskal z żoną, Radni Gminy Szczurowa, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz reprezentantki LOWE z Rzezawy.

Inaugurujący wykład wygłosił podróżnik i dziennikarz Jędrzej Majka, który zabrał nas w świat przypraw, w prelekcji „Podróże ze smakiem – czyli jak przyprawy zmieniają świat”.

LOWE to innowacyjny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego głównym celem jest szerzenie idei kształcenia przez całe życie i aktywizowanie środowiska lokalnego.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w naszej gminie jest owocem współpracy między Gminą Szczurowa, która jest liderem projektu a Szkołą Podstawową w Zaborowie, gdzie projekt jest realizowany.

Na utworzenie ośrodka Gmina Szczurowa pozyskała grant w wysokości 250 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie, promocję oraz przede wszystkim różne formy aktywności edukacyjnej mieszkańców Gminy.

W czerwcu 2020 r. Wójt  Zbigniew Moskal podpisał umowę grantową z Małopolską Izbą Samorządową jako Grantodawcą oraz umowę partnerską ze Szkołą w Zaborowie, którą reprezentuje Dyrektor Mieczysław Chabura.

Galeria zdjęć <==

szczurowa.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button