ADV
1
Wiadomości
Trending

Nie sztuka założyć agencję zatrudnienia, trzeba jeszcze znać przepisy

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Przedmiotową weryfikację przeprowadzono w agencji zatrudnienia, mającej swoją siedzibę w Krakowie.

Zweryfikowano dokumentację dotyczącą 917 cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz agencji. Byli to głównie obywatele Filipin (472), Indonezji (167), Nepalu (123), Indii (67), Bangladeszu (19) i Etiopii (17). Wśród zatrudnionych znaleźli się jeszcze Egipcjanie, Gwinejczycy, Katarczycy, Kenijczycy, Meksykanie i Somalijczycy oraz obywatele Rwandy, Tanzanii, Zimbabwe i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Stwierdzono, iż kontrolowany podmiot w 25 przypadkach powierzył nielegalne wykonywanie pracy, to znaczy na innych warunkach, niż określone w zezwoleniu na pracę. Naruszono art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatkowo w 411 przypadkach agencja zatrudnienia nie dopełniła w terminie 7 dni obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody, który wydał zezwolenie na pracę w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy oraz gdy cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Nieuczciwemu pracodawcy w związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, może grozić kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button