ADV
Wiadomości

Nowa Remiza na jesień / zdjęcia

Z wyprzedzeniem planu, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym postępują prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Aktualnie wykonawca kończy realizację stanu surowego zamkniętego dobudowywanej części obiektu. Rozpoczęły się też prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zgodnie z umową wykonawca, którym jest Firma Handlowo – Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina zakończy roboty do 30 września br. Druhowie z nowej remizy będą mogli korzystać już w październiku.

– Jednostka OSP Borzęcin Górny, jako jedyna w gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od kilku lat, ze względu na zakup nowego wyposażenia borykała się z problemem braku pomieszczeń dla magazynowania sprzętu, a szczególnie garaży dla samochodów i będącej w posiadaniu OSP łodzi oraz odpowiedniego zaplecza. Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego plany w zakresie rozbudowy remizy, ale nie tylko – również poprawy dostępności obiektu będącego siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się faktem. Poprzez zagospodarowanie placu przylegającego do budynku, zyska również centrum miejscowości – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt obejmuje wydłużenie istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową.

W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Ponadto w miejscu rozebranego budynku handlowego (była masarnia) wybudowany zostanie, przylegający do bryły nowego obiektu plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

Druhowie z OSP Borzęcin Górny nie kryją swojego zadowolenia.

– Otwarcie remizy po rozbudowie i remoncie będzie wielkim świętem dla naszej jednostki. Należymy do KSRG i co roku wyjeżdżamy do akcji po kilkadziesiąt razy. Teraz będziemy mieli doskonałe warunki. Słowa uznania i podziękowania należą się wójtowi, radnym i władzom województwa małopolskiego – podkreślają strażacy.

Koszt inwestycji zamyka się kwotą 2 milionów 245 tysięcy 898 złotych. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych.


(tell)

Podobne artykuły

Back to top button