ADV
blank
Wiadomości

OSP Przyborów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego!

W sobotę, 3 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość oficjalnego włączenia jednostki OSP Przyborów do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Podczas okolicznościowej zbiórki, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku st.bryg. Janusz Potera wręczył przedstawicielom OSP – druhom: Pawłowi Oleksykowi oraz Sebastianowi Ślósarzowi Decyzję Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Andrzeja Bartkowiaka o włączeniu z dniem 11 listopada 2022 roku jednostki OSP Przyborów do KSRG.

Decyzję tę, poprzedziły wieloletnie przygotowania zmierzające do spełnienia wymaganych warunków. Przypomnijmy, że Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, jeżeli posiadają: co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania oraz urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do systemu muszą posiadać na swoim wyposażeniu: zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy, co najmniej 4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych oraz zestaw hydrauliczny.

Jednostka OSP Przyborów przygotowywała się do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego od 2013 roku. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w systemie. Na wyposażeniu jednostki znajdują się aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1. Jednostka posiada również niezbędne umundurowanie wraz z ekwipunkiem osobistym ratowników.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Maciej Podobiński, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Janusz Potera, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski, Komendant Gminny OSP Grzegorz Małek, Proboszcz Parafii pw. św. Jana Kantego w Przyborowie Antoni Wolak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, Inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Borzęcin Małgorzata Ligara. Posłankę na Sejm RP Józefa Szczurek – Żelazko reprezentowała przedstawicielka Paulina Rudnik. Nie zabrakło jednostek OSP z sąsiednich miejscowości. W wydarzeniu udział wzięły: OSP Borzęcin Górny, OSP Borzęcin Dolny, OSP Łęki, OSP Bielcza, OSP Szczepanów.

– Gratuluję jednostce OSP Przyborów dołączenia do elitarnego grona jednostek OSP funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. To niewątpliwy prestiż, ale też nowe obowiązki. Widząc Wasz potencjał i zaangażowanie, jestem przekonany, że wywiążecie się z nich znakomicie – mówił podczas uroczystości Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes ZOG ZOSP RP w Borzęcinie oraz Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Brzesku.

– Dziękuję Zaproszonym Gościom za uświetnienie swoją obecnością wydarzenia. Słowa Podziękowania kieruję także do Parlamentarzystów, którzy na co dzień wspierają jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: Norbert Kaczmarczyk, Piotr Sak, ale ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania, nie mogli wziąć udziału w tej uroczystości.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek należących do KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki należące do KSRG na co dzień wspierają w działaniach strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Mogą być w trybie pilnym dysponowane do najcięższych zdarzeń.

Dołączenie OSP Przyborów do systemu jest wyróżnieniem, które nałożyło także dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim zmienił się rejestr zdarzeń, do których druhowie mogą być dysponowani, ze względu na posiadanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zmienił się również obszar działania. Jednostka KSRG może być kierowana do akcji na terenie całego powiatu brzeskiego. Nowym obowiązkiem jest również zapewnienie całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej. W tym zakresie jednostka podlega okresowym inspekcjom.


fb: Janusz Kwaśniak

blank

Podobne artykuły

Back to top button