ADV
Wiadomości
Trending

Perła wybrała swoich przedstawicieli na kadencję 2024-2029

17 maja 2024 r. (tj. piątek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Perła odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie poprowadził Grzegorz Kłusek – Radny Rady Gminy Dębno, okręg nr 8: Biadoliny Szlacheckie i Perła, który przywitał wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Katarzynę Góral – obecną Sołtys wsi.

W zebraniu wzięło udział 36 mieszkańców, co stanowi ok. 9,55 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Kuziel Grzegorz, Maliszczak Małgorzata, Przeklasa Agata.

Na funkcję sołtysa sołectwa Perła została zgłoszona jedna kandydatka, Katarzyna Góral – obecna Pani Sołtys sprawująca funkcję sołtysa od 08.03.2019 roku. W głosowaniu tajnym uzyskała 32 głosy „za”, 4 głosy były „przeciw”. Wobec powyższego zebrani mieszkańcy wybrali Panią Katarzynę na swojego sołtysa w kadencji 2024-2029.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Fikas Piotr, Imioło Anna, Kuziel Teresa, Przeklasa Marcin, Smoleń Małgorzata, Sperka Artur, Woźny Ewa.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button