Wiadomości
Trending

Piotr Lach nowym prezesem spółki RPWiK Brzesko

Piotr Lach został nowym prezesem spółki RPWiK Brzesko. Jest on związany z RPWiK od kwietnia 2019 r., gdy został powołany w skład zarządu spółki jako wiceprezes. Wcześniej jego kariera zawodowa była związana z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, gdzie pracował przez blisko 26 lat przechodząc przez poszczególne szczeble kariery zawodowej strażaka.

Nowym zastępcą prezesa jest Józef Leś, który od wielu lat jest związany ze spółką, a od 16 lutego 2018 r. pełnił funkcję prokurenta RPWiK.

Pod koniec stycznia 2021 r. na emeryturę odszedł dotychczasowy prezes RPWiK Zbigniew Gładyś.

Spółka RPWiK to jedna z kluczowych dla mieszkańców Gmin Brzesko i Dębno spółek komunalnych.

Spółka RPWiK Brzesko prowadzi działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie czterech gmin we wschodniej części woj. małopolskiego. Obsługuje obszar, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa około czterech tysięcy podmiotów gospodarczych. W zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy usługi w Gminie Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Woda pobierana jest za pomocą ujęcia brzegowego z rzeki Dunajec w m. Isep i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Z kolei w zakresie odbioru ścieków RPWiK obsługuje mieszkańców Gminy Brzesko i Wojnicz. Ścieki odprowadzane z części Gminy Brzesko oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Sterkowcu – Zajazie, która należy do Spółki. Pozostała ilość ścieków z terenu tej gminy dostarczana jest na przemysłową oczyszczalnię ścieków w Brzesku, należącą do Carlsberg Polska. Natomiast ścieki z terenu Gminy Wojnicz za pomocą rurociągu tłocznego przesyłane są do sieci kanalizacyjnej w Tarnowie i oczyszczane na tamtejszej oczyszczalni eksploatowanej przez Tarnowskie Wodociągi.

foto: RPWiK Brzesko

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast