ADV
blank
Wiadomości
Trending

Brzesko. Referendum strajkowe w CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP) / 10 maja 2024 r.

Kolejne tury mediacji pomiędzy Zarządem CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającego na terenie firmy nie przyniosły rezultatu. W zwiazku z tym związkowcy w piatek 10 maja 2024 r. rozpoczynają referendum strajkowe.

Poniżej przedstawiamy stanowisko zwiazku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza jakie otrzymaliśmy na skrzynkę redakcyjną.

Walczymy o godne zarobki w CANPACK Food and Industrial Packaging. Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza prowadzi spór zbiorowy z dyrekcją firmy. Negocjacje nie doprowadziły do porozumienia. Dlatego w piątek 10 maja 2024 r. zaczynamy referendum strajkowe – pierwsze w historii firmy CANPACK. Głosowanie odbędzie się na terenie zakładu i przez internet.

Jako pracownicy Canpack FIP co roku wypracowujemy dla spółki wielomilionowe zyski. Ciężką pracą na przestrzeni lat 2020-2023 niemal podwoiliśmy zysk netto z 35 do 67 milionów. W okresie rekordowej inflacji w roku 2022, która szczególnie uderzyła w ludzi pracy, właściciel Canpack FIP zanotował rekordowy zysk ponad 109 milionów. Realnie Canpack FIP tworzy jeszcze wyższe zyski, część z nich transferuje bowiem do właściciela obiektu – spółki-matki Canpack S.A. (w latach 2021-2022 „zobowiązania” i „zakupy” Canpack FIP od Canpack S.A. wyniosły łącznie 145 milionów zł, jak wynika z oficjalnych sprawozdań finansowych raportowanych ministerstwu sprawiedliwości).

Pracownicy jednak nie odczuli podobnej różnicy w pensjach. W omawianych latach, niezależnie od rosnących zysków, koszty wynagrodzeń w firmie stały na poziomie około 50 milionów złotych. Pensje niemal połowy fizycznych pracowników są bliskie minimalnej krajowej. Zarząd co roku wprowadza podniesienie wynagrodzeń. Jednak ledwo rekompensuje to inflację.

Dlatego zgodnie z wolą ogółu pracowników, załoga Canpack FIP zrzeszona w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza walczy o realne podwyżki pensji, średnio o 14.4 proc. Realizacja naszego żądania to zaledwie ułamek profitów, które tworzymy dla firmy.

W toku mediacji proponowaliśmy różne kompromisy, które najmocniej doceniały najmniej zarabiających oraz tych z dużym stażem. Zarząd jednak pozostawał nieugięty, woli ryzykować destabilizację firmy przez spór z załogą niż przyznać pracownikom skromny udział zyskach. Dyrekcja bierze pełną odpowiedzialność za to ryzyko. Inicjatywa Pracownicza do skutku reprezentuje interes załogi. W grupie siła. Tylko zjednoczeni pracownicy mogą liczyć na godne warunki. Oczy pracowników wielu zakładów w Małopolsce są dziś zwrócone na załogę Canpack FIP. Przechodzimy do referendum strajkowego z żądaniem podwyżki pensji średnio o 14.4 procent.

Czemu Inicjatywa Pracownicza?

Załoga Canpack FIP zrzeszyła się w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza jesienią 2023 roku. Jesteśmy szeregowymi pracownikami firmy. Naszym podstawowym celem jest poprawa warunków pracy. Nie dbamy o etaty związkowe. Dialog z dyrekcją uznajemy za narzędzie, ale nie cel sam w sobie. Jeśli dialog nie daje efektów, działamy dalej. Przykład? Pierwsze referendum strajkowe historii w CANPACK.

 Koordynacja Regionu Wschodniego Inicjatywa Pracownicza

Po zakończeniu ostatniej tury negocjacji Zarządu CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza jakie odbyło się 18 kwietnia 2024 r. redakcja Informatora Brzeskiego zwróciła się o przedstawienie stanowiska firmy. Poniżej oświadczenie firmy  CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP).

Oświadczenie firmy CANPACK po zakończeniu ostatniej tury negocjacji z przedstawicielami Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza / 18 kwietnia

18 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne Zarządu CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP) i ZZ Inicjatywa Pracownicza. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez obie strony protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Podczas mediacji Zarząd przedstawił, między innymi, propozycję zwiększenia dofinansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 500 zł na pracownika z wypracowanego zysku w roku 2023. Propozycja nie została zaakceptowana przez przedstawicieli związku.

Chcemy raz jeszcze zaznaczyć, że wynagrodzenia wszystkich pracowników podlegają corocznym przeglądom, a wysokość przyznawanych podwyżek odzwierciedla aktualną sytuację rynkową oraz możliwości finansowe firmy. W tym roku podwyżki dla pracowników CANPACK FIP zostały zaproponowane na średnim poziomie około 10%. Ponadto, poza pensją bazową, każdy pracownik otrzymuje dodatkowe benefity pozapłacowe, wśród których są m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w wysokości 7% wynagrodzenia brutto; premia kwartalna w wysokości 10%; ubezpieczenie na życie; opieka medyczna; dofinansowanie do posiłków dla pracowników zmianowych, czy też dodatek do pracy zmianowej w weekendy.

Możliwym negatywnym efektem przedłużającego się sporu jest opóźnienie wypłat podwyżek dla pracowników. Zapewniamy jednak, że po zakończeniu sporu, mimo opóźnienia wszystkie kwoty zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2024 r.

W ramach CANPACK w Brzesku funkcjonują cztery spółki. W trzech z nich tj. CANPACK S.A., CANPACK Odział Wsparcia Biznesu oraz CANPACK Fabryka Puszek Napojowych zostały zawarte porozumienia w sprawie wynagrodzeń dla pracowników. W CANPACK FIP, gdzie działa ZZ Inicjatywa Pracownicza, trwa spór zbiorowy. W spółce działają łącznie cztery związki zawodowe pracowników. Z trzema związkami rozmowy zostały zakończone pozytywnie.

Marta Kopcik

Group Communications Manager

IB / Inicjatywa Pracownicza

blank

Podobne artykuły

Back to top button