ADV
Materiały sponsorowaneWiadomościWideo
Trending

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Od 1 września w Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, informuje Agnieszka Szlubowska dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, odpowiedzialna za organizację spisów w województwie małopolskim. Jest to najważniejsze i największe badanie polskiego rolnictwa, które obejmie ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych w całym kraju. W województwie małopolskim obowiązkowi spisowemu podlega ponad 150 tys. gospodarstw rolnych. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i są obligatoryjne dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada.

Spis rolny prowadzony jest po to, aby dokładnie zdiagnozować sytuację w rolnictwie, opracować programy strategiczne na poziomie regionalnym,  krajowym i europejskim. Dzięki informacjom, które zbierzemy dzisiaj dowiemy się jak zmienia się rolnictwo i jaka będzie jego przyszłość, dodaje dyrektor Szlubowska.

W jaki sposób muszę się spisać?

Każdy rolnik w Polsce najpóźniej do 30 listopada ma obowiązek spisać się przez Internet. Jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda, zwłaszcza w czasie epidemii. Wystarczy samodzielne wypełnić formularz spisowy, dostępny na stronie spisrolny.gov.pl

Jak zalogować się do aplikacji spisowej?

Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo indywidualne mogą się zalogować na trzy sposoby:

– wpisując numer PESEL i numer gospodarstwa (numer gospodarstwa znajduje się w lewym górnym rogu listu Prezesa GUS, który został wysłany do rolników);

– wpisując numer PESEL i numer producenta ARiMR;

– za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, w szczególności przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków).

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej logują się do aplikacji spisowej poprzez wpisanie identyfikatora i hasła, których używają do logowania w Portalu Sprawozdawczym GUS.

Co powinni zrobić rolnicy, którzy nie mają komputera, czy Internetu?

Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu, powinien się udać do gminnego biura spisowego w swoim urzędzie gminy lub miasta, tam zostały przygotowane punkty do samospisu dla rolników.

Niektóre urzędy, w związku z sytuacją epidemiczną mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone bezpośrednie kontakty z interesantami. Przed wizytą warto skontaktować się ze swoim urzędem gminy, w celu umówienia wizyty. W gminnym biurze spisowym można się będzie spisać do 30 listopada.

Co w sytuacji gdy rolnik nie może się spisać przez Internet?

Rolnicy, którzy nie poosiadają komputera, dostępu do Internetu, maja trudności z wypełnieniem formularza, czy obawiając się o swoje zdrowie nie chcą fatygować się do urzędu gminy mogą samodzielnie spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową, pod numer telefonu 22 279 99 99.  Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada.

Czy są jeszcze inne dopuszczalne metody spisu?

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.  Rachmistrzowie spisowi będą realizowali spis rolny dzwoniąc do rolników od 16 września do 30 listopada lub odwiedzając gospodarstwa rolne od 1 października do 30 listopada, ale tylko wtedy gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. O realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów GUS będzie  informować na bieżąco na stronie Powszechnego Spisu Rolnego i w mediach.

Dlaczego trzeba się spisać?

Z punktu widzenia każdego rolnika warto pamiętać, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w swoim najbliższym otoczeniu.

Spis rolny to nie jest kontrola majątku rolników!

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Chociaż wydaje się, że to jest dużo, należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają m.in. o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta gospodarskie.

Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości.

W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje się pytanie, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.

Czy dane osób biorących udział w spisie będą bezpieczne?

Rolnicy nie muszą się obawiać o bezpieczeństwo przekazanych przez siebie danych. Spisy, podobnie jak wszystkie inne badania statystyczne prowadzone przez GUS, są realizowane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne, a wszystkie osoby wykonujące prace spisowe, w tym pracownicy statystyki i gminnych biur spisowych oraz rachmistrzowie spisowi  są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej pod sankcją karną za jej niedotrzymanie. Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości mogą zweryfikować tożsamość rachmistrzów dzwoniąc na infolinię spisową albo przez Internet.

Gdzie rolnicy znajdą informacje o Powszechnym Spisie Rolnym?

Wszystkie aktualności dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego są zamieszczane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  spisrolny.gov.pl

W ramach popularyzacji spisu rolnego został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny uruchomił dla rolników infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), gdzie można zadzwonić w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wypełnieniu formularza, zweryfikować tożsamość rachmistrza, upewnić się czy gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że gospodarstwo nie jest już prowadzone.

Więcej informacji o spisie, atrakcyjnych konkursach dla rolników, badaniach statystycznych, działaniach edukacyjnych i promocyjnych w województwie małopolskim można również znaleźć na stronach internetowych Urzędu Statystycznego w Krakowie krakow.stat.gov.pl oraz w serwisach społecznościowych @uskrk oraz @Krakow_STAT.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button