ADV
Wiadomości
Trending

Trwa budowa infrastruktury na Osiedlu w Borzęcinie-Łazach

Trwają prace związane z budową infrastruktury na nowo powstającym Osiedlu w Borzęcinie-Łazach. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w gminie Borzęcin”, a jej koszt wraz opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem autorskim zamyka się kwotą 8 milionów 117 tysięcy 438 złotych.

Zakres robót objęty umową z wykonawcą obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, budowę dróg wewnętrznych z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości 1830 metrów wraz z kanalizacją deszczową, budowę chodników z kostki brukowej w ciągu dróg (1830 metrów), budowę i przebudowę zjazdów do działek budowlanych oraz oświetlenia ulicznego dla dróg wewnętrznych w technologii LED.

Wykonawcą robót jest BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, a termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa w dniu 21 sierpnia 2024 roku.

– Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w gminie Borzęcin”, które oprócz budowy infrastruktury na Osiedlu w Borzęcinie-Łazach obejmuje budowę dróg na Osiedlu Borzęcin-Działki wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym pozyskałem dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych – edycja 1 w wysokości 9 milionów 452 tysięcy 500 złotych, co stanowi 90,39% wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania zamyka się kwotą 9 milionów 950 tysięcy złotych, a wkład własny gminy Borzęcin wynosi zaledwie 497 tysięcy 500 złotych, tj. 9,61% wartości robót. Realizacja tego projektu kompleksowo uzbraja wydzielone z zasobu komunalnego gminy Borzęcin działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, co w przypadku Osiedla w Borzęcinie-Łazach umożliwia właścicielom rozpoczęcie budowy, a w stosunku do działek, które niebawem zostaną przeznaczone do sprzedaży zwiększa ich atrakcyjność. Nowe osiedle to zachęta dla młodych mieszkańców do związania swojej przyszłości z naszą gminą i pozostania w miejscu zamieszkania oraz zaproszenie dla szukających miejsc do osiedlania się do lokowania w Gminie Borzęcin swoich życiowych planów mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Warto dodać, że poza umową z wykonawcą robót, w ramach odrębnego zamówienia, tereny te zostały uzbrojone w sieć wodociągową. Na Osiedlu w Borzęcinie-Łazach wybudowano wodociąg fi 110 mm na odcinku 1 259 metrów oraz zainstalowano 8 hydrantów ppoż. Koszt wykonania zadania zamknął się kwotą 322 tysiące 273 złote. Na Osiedlu w Borzęcinie-Działkach wykonano sieć wodociągową fi 110 mm o długości 703 metry oraz zainstalowano 5 hydrantów ppoż. Wartość wykonanych robót to kwota 172 tysiące 397 złotych. Budowa wodociągu została w 100% sfinansowana z dotacji, jaką Gmina Borzęcin pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Budowa infrastruktury na Osiedlu w Borzęcinie-Łazach umożliwi komfortowe dojście i dojazd do kaplicy w tym przysiółku. W planach na kolejną kadencję zakładano budowę parkingu przy tym obiekcie sakralnym. Wyrażam nadzieję, że nowy wójt, będzie kontynuował ten plan i ta jakże ważna infrastruktura w postaci parkingu, w tym niewątpliwie urokliwym zakątku naszej gminy powstanie informuje wójt Kwaśniak.

Na chwilę obecną zaawansowanie prac na inwestycji pn. „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w gminie Borzęcin” stanowi blisko 70% całości robót budowlanych.

(tell)

Podobne artykuły

Back to top button