Wiadomości

Wojenne nekropolie do odnowy w Borzęcinie i w Bielczy

190 tysięcy dotacji pozyskała gmina Borzęcin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w Borzęcinie i w Bielczy. Przyznane dofinansowanie pozwoli na odnowienie cmentarzy, które od wielu lat oczekują na renowację. Pozyskane środki pozwolą sfinansować 80 % kosztów planowanych do wykonania prac.

– Od wielu lat zabiegaliśmy o dofinansowanie na realizację tego zadania. Dzięki wsparciu Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca, złożony przez gminę Borzęcin wniosek uzyskał tym razem akceptację i niezbędne wsparcie. Dzięki temu, będziemy mogli, przy udziale środków z budżetu państwa zrealizować znaczną część oczekujących na realizację kosztownych prac – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Przedmiotem planowanej renowacji będą cmentarze z I wojny światowej nr 266 w Borzęcinie i 270 w Bielczy.  Na obydwu nekropoliach wykonane zostaną prace konserwatorskie mające na celu m.in.  likwidację licznych pęknięć i ubytków.

Na cmentarzu w Borzęcinie spoczywa 76 żołnierzy, w tym 64 armii austro-węgierskiej i 12 armii rosyjskiej. W Bielczy 51, w tym: armii austro-węgierskiej 10, armii niemieckiej 35 i armii rosyjskiej 6. 


(tell)

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast