ADV
Wiadomości
Trending

Zarządzający agencją zatrudnienia ukarany grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych

W 2021 roku funkcjonariusze PSG w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich agencji zatrudnienia, sprawa swój finał miała w sądzie.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż na rzecz kontrolowanej agencji 52 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę, byli to głównie obywatele Ukrainy. Ponadto stwierdzono, iż kontrolowany podmiot w 65 przypadkach nie poinformował w wymaganym terminie właściwego urzędu pracy o podjęciu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W związku z zaistniałą sytuacją wobec zarządzającego firmą skierowano wniosek o ukaranie.  Sąd po przeprowadzonym postępowaniu wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 20 000 złotych oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 2 070 złotych.

Ponadto sąd w 11 przypadkach uznał cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę winnymi popełnienia wykroczeń i wymierzył wobec nich karę grzywny od 500  do 3 000 zł  oraz obciążył ich kosztami postępowania.

Podobne artykuły

Back to top button