ADV
Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Zostań Pracodawcą Roku 2023

Rusza II edycja konkursu „Pracodawca Roku 2023 Powiatu Bocheńskiego”. To konkurs skierowany do przedsiębiorców z powiatu bocheńskiego, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, upowszechnianiem dobrych praktyk oraz mających wkład w rozwój Bocheńszczyzny.

Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego 2024 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu i przesłać:

  1. e-mailem (skan dokumentów) na adres: konkurs@pup-bochnia.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia,
  3. ePUAP – Adres Skrytki: /12010/SkrytkaESP,
  4. przez system praca.gov.pl.
  5. lub dostarczyć na dziennik podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni (pokój 13, I piętro).

Konkurs wyróżni bocheńskich pracodawców, którzy:

  1. wykazują się prowadzeniem polityki otwartej na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. dbają o rozwój osobisty i zawodowy swoich pracowników,
  3. tworzą nowe miejsca pracy,
  4. w polityce kadrowej praktykują tolerancję i brak dyskryminacji m.in. ze względuna wiek, niepełnosprawność czy narodowość.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagodzeni w dwóch kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo/mała firma oraz średnia/duża firma.

Nagrody dla zwycięzców:

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i statuetki oraz możliwość posługiwania się w celach promocyjnych tytułem „Pracodawca Roku 2023 Powiatu Bocheńskiego”.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas II Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć w Regulaminie konkursu jak również pod nr tel.: 14 614 97 10, 14 614 97 20, 14 614 97 27, 14 614 97 29.

Warto przypomnieć, że tytuł „Pracodawca Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego” w kategorii mikroprzedsiębiorstwo/mała firma otrzymał Sławomir Trzósło właściciel firmy Profit Media a w kategorii średnia/duża firma – ARCOM z Rzezawy.

[sk]

Formularz zgłoszeniowy <<< Pobierz

PLAKAT

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button