ADV
Wiadomości

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy nowej hali sportowej w Mokrzyskach

Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Mokrzysk jest hala sportowa przy miejscowej Szkole Podstawowej. Od niepamiętnych czasów lekcje wychowania fizycznego w tej placówce odbywają się w małej salce. Coraz bardziej realne jest to, że zaplanowana jeszcze przez poprzednie władze samorządowe ruszy wreszcie w przyszłym roku. Brzeski samorząd już do lipca br. dysponuje gotowym projektem budowlanym, dostosowanym do finansowych możliwości gminy, ale uwzględniającym wszelkie warunki do realizacji zajęć objętych programem nauczania wychowania fizycznego, a także kryteria obowiązujące przy organizacji profesjonalnych zawodów sportowych. Koncepcja opracowana przez samorząd poprzedniej kadencji taką możliwość wykluczała.

Według tej poprzedniej koncepcji całkowity koszt budowy tej hali zamknąłby się w granicach ponad 6 milionów złotych, co przekracza aktualne możliwości finansowe gminy, nawet przy zewnętrznym dofinansowaniu. To nie wszystko, bo poprzedni projekt przewidywał też dołączoną do hali stołówkę, co podniosłoby ostateczne koszty do wysokości 7, a nawet 8 milionów złotych. Na to gminy teraz absolutnie nie stać, tym bardziej, że koszt budowy samej tylko stołówki nie podlegałby żadnej dotacji.

Burmistrz Tomasz Latocha tematem hali sportowej w Mokrzyskach zajął się już w pierwszych dniach urzędowania i na wstępie przekazał autorowi nowego projektu sugestię, aby zastosować sprawdzone już rozwiązania. Jako wzór wskazał przyszkolną halę sportową w niedalekich Maszkienicach. Zarówno projektant, jak i dyrektor szkoły oraz przedstawiciele mieszkańców przyglądnęli się dokładnie tej budowli, a po wizji lokalnej zgodzili się na wprowadzenie nowej koncepcji, według której zmieniona została konstrukcja sali, jej lokalizacja i wymiary. Zrezygnowano na razie z budowy węzła kuchenno-jadalnego, co nie znaczy, że temat przestał istnieć. Dyrektor szkoły w Mokrzyskach Marek Kossoń deklaruje, że stołówka może powstać w przyszłości w miejscu obecnej, zastępczej salki gimnastycznej.

Dokumentacja dotycząca budowy nowej hali jest już gotowa. Pełną dokumentację obiektu przygotowało biuro projektowe Archimedia z Tarnowa pod kierownictwem inż. Piotra Baki. Kosztowała 42 tysiące złotych, a jej autor w gotowym już projekcie uwzględnił wszystkie przedstawione mu sugestie, oczywiście pozostając w zgodzie ze sztuką budowlaną. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został już u brzeskiego starosty złożony. Zaproponowane wymiary (boisko 20mx40m) wynikają z analizy oczekiwań stawianych przez działające w regionie kluby sportowe, które deklarują chęć wynajmu hali na potrzeby treningów piłkarskich swoich drużyn, a są to: Strażak Mokrzyska, Iskra Szczepanów, Olimpia Bucze oraz Akademia Piłkarska Champions Brzesko – akademia ta na co dzień trenuje na otwartych obiektach Strażaka Mokrzyska, a ćwiczy w niej ponad 150 dzieci z Mokrzysk, Brzeska i okolic.

Budowa sali sportowej będzie etapowana. W roku 2020 zostaną wykonane fundamenty. Sala będzie posiadać pełnowymiarowe boisko do gry wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu. Na piętrze będzie antresola z widownią oraz trzy sale lekcyjne.

Projektant wstępnie oszacował koszt budowy hali według nowej koncepcji na wysokości prawie 3 milionów złotych. Zdaniem Grzegorza Bracha ostateczna kwota powinna być niższa nawet o pół miliona. Oczywiście, samorząd czyni starania o pozyskania zewnętrznych funduszy na realizacje tej inwestycji. Zastępca burmistrza zdecydowanie odcina się od poprzedniej, zbyt kosztownej koncepcji, tłumacząc to tak:

– Budowa takiego obiektu może być dofinansowana w 50 procentach. Przy założeniu, że inwestycja kosztowałaby 6 milionów, przy 4 milionach tzw. kosztów kwalifikowanych moglibyśmy liczyć na maksymalnie 2 miliony dofinansowania, a sami musielibyśmy wydać aż 4 miliony. Mało tego, czekałaby nas bardzo rygorystyczna procedura związana ze składaniem wniosku, trzymania się terminów, naborów konkursowych, a i tak nie byłoby pewności, czy te zewnętrzne środki w ogóle otrzymamy. Znacznie dłuższy byłby także czas trwania budowy takiej hali. Po wybudowaniu hali według naszej nowej koncepcji możemy takie doświadczenie wykorzystywać w innych miejscowościach.

Za nową koncepcją przemawia również fakt, że przy tak znacznym obcięciu kosztów zwiększa się szansa na otrzymanie dotacji.

Zastępca burmistrza podkreśla, że w gminie Brzesko występuje duża koncentracja w bliskim sąsiedztwie hal sportowych o imponujących rozmiarach. To znacznie ogranicza możliwość uzyskania dofinansowania z rządowego programu. Zdaniem Grzegorza Bracha szkołom potrzebne są obiekty, które w pierwszej kolejności pozwalają na realizację oświatowej podstawy programowej.

Galeria wizualizacji projektowanej hali <==

IB / mokrzyska.pl

Podobne artykuły

Back to top button