ADV
Wiadomości

Borzęcin / Drogi transportu rolnego w remoncie

3 sierpnia 2023 r. podpisano umowy na realizację zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na wykonanie inwestycji Gmina Borzęcin pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 168 188 złotych.

Galeria zdjęć <==

W ramach realizacji zadania przebudowanych zostanie sześć odcinków dróg, tj.:

– droga dojazdowa do pól w miejscowości Przyborów na działce nr 1959 na długości 150 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym,
– droga dojazdowa do pól w miejscowości Przyborów na działce nr 497 na długości 130 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym,
– droga dojazdowa do pól w miejscowości Waryś na działce nr 228 na długości 210 m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kruszywa łamanego,
– droga dojazdowa do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki na działce nr 955 na długości 200 m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kruszywa łamanego,
– droga dojazdowa do pól w miejscowości Bielcza na działce nr 2409 na długości 150 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym,
– droga dojazdowa do pól „Dworskie II” miejscowości Borzęcin na działce nr 8247 na długości 250 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym.

– To odcinki dróg w rolniczo wykorzystywanym terenie, dlatego ważne jest nie tylko ich bieżące utrzymanie, ale również modernizacja, która ma na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych, a także poprawę bezpieczeństwa na tych drogach – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Łączna wartość robót budowlanych wyniesie 348 871,86 złotych, z czego dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 168 188,00 złotych, a środki budżetu Gminy Borzęcin 180 683,86 złotych.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button