ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości
Trending

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko
tel. 14 68 63 200, e-mail: sekretariat@technikum-brzesko.edu.pl
www.technikum-brzesko.edu.pl

NAJLEPSZE TECHNIKA
Perspektywy
SREBRNA SZKOŁA 2024

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – Świadomy krok w przyszłość!

Technik ochrony środowiska – Świadomy krok w przyszłość! – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

TECHNIK EKONOMISTA – Przyszłość w biznesie!

Technik ekonomista. Przyszłość w biznesie! – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK REKLAMY – Kreatywnie i z pasją!

Technik reklamy – kreatywnie i z pasją – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
– PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK – Zawód z przyszłością!

Technik logistyk – zawód z przyszłością – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– SPL.01. Obsługa magazynów
– SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK INFORMATYK – Kariera zapisana w danych!

Technik informatyk – Ta praca ma przyszłość !!!! – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Połączenie umiejętności technicznych z wrażliwością na estetykę obrazu!

Technik fotografii i multimediów – połączenie umiejętności technicznych z wrażliwością na estetykę obrazu – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (technikum-brzesko.edu.pl)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Minimalna liczba punktów: 80 pkt

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Języki obce: język angielski oraz drugi język obcy (do wyboru): język niemiecki, język francuski

Kwalifikacje:
– AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
– AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Więcej informacji o naborze do Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku na:
www.technikum-brzesko.edu.pl Informator – oferta edukacyjna szkół powiatu brzeskiego na rok szkolny 2024-2025

IB

Podobne artykuły

Back to top button