ADV
ReligiaWideo

Jan Kurek z Poręby Spytkowskiej przyjął święcenia diakonatu. Kiedyś był sołtysem w Porębie Spytkowskiej!

Za rok przyjmie święcenia kapłańskie!

W sobotę  23 maja 2020 r. w kościele parafialnym w Łęgu Tarnowskim siedmiu alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyjęło święcenia diakonatu z rąk bp. Stanisława Salaterskiego. Wśród nich był Jan Kurek z parafii  Poręba Spytkowska.

Warto przypomnieć, że Jan Kurek 18 stycznia 2015 roku został wybrany na sołtysa Poręby Spytkowskiej (Gmina Brzesko). Okrzyknięto go wtedy najmłodszym sołtysem w Polsce. Spośród 132 osób obecnych na zebraniu zagłosowało na niego wtedy 120 mieszkańców. Sprawami wsi zajmował się głównie po szkole – miał bowiem wtedy tylko 19 lat! W międzyczasie przygotowywał się do matury. We wrześniu 2015 r., podjął decyzję o rezygnacji z funkcji sołtysa. Nie podał wtedy powodu odejścia. Jak się okazało, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Za rok przyjmie święcenia  prezbiteriatu i jako kapłan podejmie posługę w jednej z parafii Diecezji Tarnowskiej.

Ojciec duchowny ks. Marek Synowiec, we wstępie do liturgii przypomniał, że diakoni przygotowywali się przez pięć lat do tej chwili.

– I oto dzisiaj stoją już niejako u progu kapłaństwa, bo diakonat to święcenia poprzedzające bezpośrednio prezbiterat, czyli święcenia kapłańskie.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Stanisław Salaterski. W homilii zaapelował do kandydatów do diakonatu, aby głosili Ewangelię, służyli bliźnim w potrzebie trwając w jedności z Chrystusem-Sługą w wiernej modlitwie, czystości serca i posłuszeństwie Kościołowi.

– Głoście słowo Boże z otwartą przyłbicą mimo trudnych czasów związanych z epidemią, jak również mimo coraz chłodniejszego podejścia ludzi do Kościoła. Wnoście autentyzmem swojego życia w ten świat radość, pokój i miłość poprzez wierną służbę Bogu i ludziom – mówił bp Salaterski przypominając o fundamentach posługi diakona, którymi są m.in. wierna modlitwa, czystość serca i postępowania w celibacie oraz duch posłuszeństwa.

Po homilii nastąpiło udzielenie święceń poprzez nałożenie rąk przez biskupa oraz odmówienie modlitwy konsekracyjnej.

Diakoni, którzy przyjęli święcenia w Łęgu Tarnowskim są wychowankami tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a pochodzą z następujących parafii:
1. Grzegorz Banaś – Drwinia
2. Mateusz Bogula – Nowa Jastrząbka
3. Mateusz Chwałek – Bolesław
4. Konrad Dziedzic – Czarny Potok
5. Dawid Grabowski – Brzeźnica k.Bochni
6. Jan Kurek – Poręba Spytkowska
7. Piotr Ryndak – Łęg Tarnowski

Diakonat swoimi początkami sięga czasów apostolskich. O święceniach pierwszych diakonów czytamy już w Dziejach Apostolskich. Pierwsi diakoni wyświęceni przez Apostołów stali się pomocnikami prezbiterów, których Chrystus postał, aby głosili Jego słowo.

Zasadniczym obowiązkiem diakonów w pierwotnym Kościele była służba Chrystusowi żyjącemu w biednych, chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy. Obecnie Kościół zleca diakonom głoszenie Słowa Bożego, troskę o Eucharystię i dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia. Na mocy święceń Diakonatu diakoni będą więc mogli przewodniczyć publicznej modlitwie Kościoła, udzielać w sposób uroczysty sakramentu Chrztu Świętego, prowadzić pogrzeby, błogosławić, głosić naukę Bożą poprzez homilie, kazania i katechezę. Jako słudzy Najświętszego Sakramentu, będą asystowali przy Mszy świętej, udzielali Komunii Świętej i zanosili wiatyk do chorych.

Kandydaci do diakonatu poprzez dar święceń wchodzą w szeregi duchowieństwa Kościoła. Jednakże święcenia diakonatu, to nie tylko przyjęcie urzędów i przywilejów, ale także ofiary, jaką młodzi kandydaci do kapłaństwa składają Bogu: zobowiązania do celibatu, czyli do bezżeństwa i doskonałej czystości, zobowiązania do posłuszeństwa władzy kościelnej oraz zobowiązania do modlitwy brewiarzowej.

Galeria zdjęć Diecezja Tarnowska <==

Galeria zdjęć Tarnowski Gość Niedzielny <==

foto Diecezja Tarnowska

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ / Tarnowski Gość Niedzielny / IB

Podobne artykuły

Back to top button