ADV
Kultura

Na książki od ministra

Z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ponad osiem tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych otrzymała właśnie gmina Dębno.

– Po raz kolejny z rzędu otrzymujemy dotację. Jakkolwiek kwota nie jest wielka, to sam fakt dostrzeżenia potrzeb naszej gminy, wart jest odnotowania – mówi wójt Wiesław Kozłowski.

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Gmina Dębno otrzymała w tym roku dotację w kwocie 8 320,00 zł. Dzięki wparciu finansowemu wzbogacą się księgozbiory biblioteki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej na łączną kwotę 10 400,00 zł. Wkład własny Gminy Dębno to 2 080,00 zł, co stanowi 20% całego dofinansowania. Realizacja programu przyczyni się do znacznego wzbogacenia księgozbioru bibliotek szkolnych, a także wpłynie na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki w czasie wolnym. Wysokość przyznawanej dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w szkołach.

IB

Podobne artykuły

Back to top button