ADV
Ogłoszenia drobnePowiat TarnowskiWiadomości

Nowa reprezentacja samorządów

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak został wybrany wiceprezesem Związku Samorządów Polskich, a Starosta Tarnowski Roman Łucarz znalazł się w komitecie doradczym stowarzyszenia, które jest nową reprezentacją samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W latach 2017 – 21 Burmistrz Dawid Chrobak pełnił funkcję członka zarządu Związku Samorządów Polskich.

Samorządy, które łączą wspólne wartości wynikające z katolickiej nauki społecznej, dbałość o rodzinę i tradycję budują korporację samorządową odpowiadającą na wiele współczesnych wyzwań, m.in. związanych z nowoczesnym podejściem do zarządzania społecznościami lokalnymi w związku z ogromnym postępem technologicznym i  naukowym.

Zależy nam na silnej Polsce, która będzie potrafiła jak najlepiej zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb Polaków, a jednocześnie na silnej reprezentacji samorządowej. Aby samorządy lokalne miały odpowiednie wsparcie od państwa, aby ich głos był wysłuchiwany i uwzględniany. Dlatego w 2017 r. powołaliśmy to stowarzyszenie –  mówi Dawid Chrobak.

Celem korporacji samorządowej jest szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia. Członkowie ZSP podkreślają, że zależy im na dialogu samorządu z rządem, parlamentem i instytucjami państwowymi oraz opracowywaniu wspólnych stanowisk w procesach konsultacji dokumentów rządowych. Chcą inicjować korzystne dla samorządów zmiany w polskim prawie, propagować i realizować wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi współpracy samorządów oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia.

Funkcję prezesa zarządu ZSP kolejną kadencję pełnił będzie burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

IB

Podobne artykuły

Back to top button