ADV
EdukacjaWiadomości

Program „Poznaj Polskę” – szkoły podstawowe w Borzęcinie Górnym i w Bielczy z dofinansowaniem

Gmina Borzęcin pozyskała dotację z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 45 tysięcy złotych na organizację wycieczek w szkołach podstawowych w Borzęcinie Górnym i w Bielczy. Dzięki pozyskanym środkom, uczniowie obydwu szkół będą mogli wybrać się na 5 zaplanowanych wycieczek szkolnych, zgodnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szkoły wybrały następujące wycieczki: Kopalnia Soli i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce; Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Park Miniatur i Średniowieczna Warownia w Inwałdzie; Wrocław – zespół historycznego centrum, Muzeum Narodowe Panorama Racławicka we Wrocławiu, Zamek w Mosznej; Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno – krajobrazowy, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Warszawa – Zamek Królewski Muzeum, rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Pałac Prezydencki, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego.

– Program „Poznaj Polskę” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi i obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Zainteresowanie uczestnictwem w programie wyraziły dwie szkoły podstawowe z terenu gminy: SP w Borzęcinie Górnym oraz SP w Bielczy i dla tych szkół złożono wniosek o dofinansowanie – mówi Beata Rędzina, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Całkowity koszt realizacji projektu wycieczek zamyka się kwotą 85 400 złotych, z czego dofinansowanie w ramach Programu „Poznaj Polskę” wynosi 45 000 złotych, a wkład własny (wpłaty rodziców) 40 400 złotych. Pierwsze wycieczki zostaną zorganizowane pod koniec maja br.


fb@Janusz Kwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button