ADV
Wiadomości

Ptasia grypa w Małopolsce! Apel do hodowców drobiu

W Powiecie gorlickim odkryto pierwsze ognisko grypy ptaków w Małopolsce. To pierwsze ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium woj. małopolskiego. Apeluje się, by zgłaszać do służb weterynaryjnych przypadki znalezienia martwego ptactwa.

W dwóch gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone procedury zwalczania przewidziane w przypadku H5N8, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Na miejscu ogniska grypy ptaków, działają dwa zespoły inspektorów weterynaryjnych, które wykonują przeszukania terenu w obszarze zapowietrzonym w promieniu 3 kilometrów od ogniska. Została wykonana również dezynfekcja wstępna i ostateczna kurników.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

W bieżącym roku wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) została stwierdzona na terenie woj. lubelskiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, woj. lubuskiego, woj. zachodniopomorskiego, woj. wielkopolskiego, woj. pomorskiego oraz woj. podkarpackiego a teraz w Małopolsce.

szczurowa.pl / muw.pl

PLAKAT

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button