ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Realizacja zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap III”

Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap III”, stanowiącego kontynuację prac budowlanych realizowanych w latach 2018-2019.

Zadanie będzie obejmować następujący zakres prac:

1) Prace budowlane – odbudowa muru wieży do wysokości 7,20 m (w tym m.in. mur ścian na zaprawie wapienno-cementowej z kamienia łamanego, montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych; spoinowanie murów z kamienia).

2) Wykonanie elementów żelbetowych (w tym m.in. betonowanie konstrukcji zbrojonych, belki podciągi i wieńce, słupy żelbetowe prostokątne, zbrojenie konstrukcji monolitycznych, wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie).

3) Strop drewniany na poziomie 6,60 m wraz ze schodami drewnianymi (w tym m.in. stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, podłoga z desek, konstrukcje szkieletowe, pułap z desek).

Zadanie dofinansowane zostało z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrona Zabytków w wysokości 383 964,93 zł. Całkowita wartość prac wynosi 479 956,16 zł.

Termin realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap III” przewidziany jest do końca września bieżącego roku. W tym okresie obiekt będzie niedostępny dla zwiedzających. Prosimy o stosowanie się do ograniczeń i zakazów związanych z terenem inwestycji.

zakliczyn.pl

Fot. Maciej Mazur

blank

Podobne artykuły

Back to top button