Wiadomości

Wolny powrót do normalności

„Kwartet” wybrał do realizacji najlepsze projekty

Wprowadzane rozluźnienia restrykcji stanu epidemicznego pozwoliło członkom Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zebrać się 14 maja na posiedzeniu, podczas którego oceniono i wybrano najlepsze projekty do finansowania.

Nabory, które przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego, obejmowały wnioski dotyczące rozwoju działalności gospodarczej oraz rozwijania infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Planowaną na 23 marca ocenę organu decyzyjnego z powodu epidemii koronawirusa trzeba było jednak odwołać. Wrócono do niej w maju.

Pula wykorzystana w połowie

W naborze z zakresu rozwoju działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków i wszystkie przeszły pozytywnie ocenę zgodności z PROW i Lokalną Strategią Rozwoju oraz otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów oceny. Wszystkie też zostały wybrane do finansowania, gdyż zmieściły się w limicie dostępnych środków, który wynosił ponad 1,6 mln zł.

– Mimo to rozdysponowano tylko niespełna połowę z tej puli – informuje prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Planujemy więc na pozostałą kwotę ogłosić dla przedsiębiorców jeszcze jeden nabór. Najprawdopodobniej zaproponujemy ustalenie maksymalnej kwoty pomocy na poziomie około 130 tysięcy zł, więc szansa na uzyskanie dofinansowanie swoich projektów będzie miało przynajmniej 7 przedsiębiorców – dodaje.

Ponadto w biurze LGD podkreślają, że w obecnym okresie programowania będzie to zapewne ostatni nabór wniosków dla przedsiębiorców pragnących rozwijać swą działalność gospodarczą.

– Jeśli nie napotkamy na nieprzewidzianą przeszkodę, nabór ten ogłosimy niezwłocznie po przywróceniu normalnego trybu pracy – mówią pracownicy biura, którzy oprócz dyżurów w siedzibie LGD w Warysiu, pracują zdalnie w swoich domach.

Amfiteatr w plenerze, alejka z kurtynami wodnymi…

W naborze ogłoszonym na projekty dotyczące rozwijania infrastruktury złożono 5 wniosków. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione i zostały wybrane do dofinansowania, ale tylko trzy z nich zmieściły się w limicie dostępnych środków, który wynosił ponad 206 tys. zł. Dwa wnioski znalazły się więc na miejscach rezerwowych.

– Zważywszy na inwestycyjne potrzeby poszczególnych gmin, tym razem nie dysponowaliśmy zbyt dużymi środkami – wyjaśnia Piotr Kania. – Dwa z projektów, które zmieściły się w limicie będą realizowane w gminie Brzesko, a jeden w miejscowości Doły, w gminie Dębno. W brzeskim Ogrodzie Jordanowskim powstanie specjalna alejka, z której chętnie będą korzystali mieszkańcy w trakcie upalnych dni, bo zostaną tam zainstalowane kurtyny wodne. W Okocimiu natomiast z inicjatywy tamtejszego stowarzyszenie miłośników miejscowości powstanie plenerowy amfiteatr. A w Dołach gmina zmodernizuje dla potrzeb lokalnej społeczności budynek komunalny…

Z myślą o NGO

Należy jednocześnie dodać, że oprócz wspomnianego naboru dla przedsiębiorców – LGD planuje w terminie najbliższym z możliwych ogłosić nabory wniosków na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Na sfinansowanie swoich pomysłów mogą liczyć ci wszyscy, którzy zamierzają doposażyć podmioty działające w sferze kultury oraz organizujący wydarzenia promujące obszar Przedgórza. Ponadto zaplanowana jest realizacja projektu grantowego, polegającego na rozbudowie systemu EDU-INFO.

– Na każde z zadań tych projektów grantowych można uzyskać pomoc w wysokości od 6 do 10 tysięcy złotych. Ale – co istotne – grantobiorca nie jest zobowiązany do wkładu własnego, otrzymuje pomoc w 100 procentach kosztów zadania – informują w biurze i dodają: – Granty dedykujemy szczególnie organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom, które – jak wiemy – mają ogromne trudności ze zdobyciem środków na swą statutową działalność.

Zaglądaj na: www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Zarówno o terminach ogłaszania wspomnianych naborów, warunkach, jakie musi spełniać beneficjent i kryteriach oceny wniosków, a także o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów – niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej „Kwartetu na Przedgórzu”.

Pracownicy LGD dodają, że pomimo tego, iż biuro nie funkcjonuje jeszcze w takiej formie, jak przed epidemią, to sprawy beneficjentów, które nie cierpią zwłoki, załatwiane są niezwłocznie. Należy jednak pamiętać, że z powodu utrudnień istnieje możliwość przesunięcia terminów. Dotyczy to m.in. wezwań do złożenia uzupełnień zarówno wniosków o przyznanie pomocy, jak i wniosków o płatność. Na stronie „Kwartetu” na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące stosowanych w tym okresie procedur. Szczególnie ważne są one dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie realizacji projektów, na które otrzymali dofinansowanie.


PR

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast