ADV
Wiadomości
Trending

Będą zmiany? Zbliża się walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku

Będą zmiany? Zbliża się walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku zwołuje Walne Zgromadzenie na czwartek 20 czerwca 2024 roku na godz. 17.00. Zgromadzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku, Plac Targowy 10.

Na początku 2024 r. Część członków podjęła działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niestety wniosek został odrzucony przez Zarząd.

Czy podczas walnego zgromadzenia członków uda się wprowadzić zmiany o jakie zabiegają członkowie spółdzielni? To okaże się podczas czwartkowego zebrania – dużo będzie zależało oczywiście od frekwencji.

Mieszkańcy bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzesku od dłuższego czasu są w sporze z zarządem spółdzielni. W nagłośnienie ich sporu zaangażowany został program Interwencja. W piątek 3 listopada 2023 r. w telewizji Polsat wyemitowany został reportaż poświęcony sytuacji lokatorów spółdzielni mieszkaniowej w Brzesku. Mieszkańcy otrzymali do uregulowania dopłaty za energię cieplną, które idą w tysiące złotych. Są tym mocno oburzeni, a głównym powodem zamieszania są wg nich podzielniki ciepła.

Podaliśmy o tym w materiale
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku stracili cierpliwość. Chcą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

W biurze Spółdzielni pokój nr 7 zostały wyłożone materiały oraz projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia. Będą one udostępniane członkom do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni. Materiały dostępne są również na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd przypomina, że warunkiem wpisania na listę obecnych jest weryfikacja członka w związku z czym należy zabrać dowód tożsamości.

Celem usprawnienia procesu głosowania wprowadzono elektroniczny system obsługi głosowań. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest odebranie terminala. Terminale udostępniane będą za potwierdzeniem odbioru. Po zakończeniu głosowań terminale należy bezwzględnie zwrócić.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2 Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie listy pełnomocnictw.

5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, – uchwał i wniosków

6. Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2021-2023.

7. Informacja o zmianach dotyczących centralnego ogrzewania.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok wraz z informacją o sposobie wykonania wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku,

2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,

4) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,

5) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

6) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 rok i lata następne.

9. Rozpatrzenie pism i odwołań do Walnego Zgromadzenia.

10. Zapytania i wnioski.

11. Sprawozdania poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia.

12. Zamknięcie obrad


SM w Brzesku / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button