ADV
Kultura

Brzesko. Trwa #KonkursFotograficzny #OkruchyPamięci

Przypominam, że trwa #KonkursFotograficzny #OkruchyPamięci dający szansę na nowo odkrywać #Brzesko i zdobyć nagrody pieniężne. Piękna pogoda sprzyja fotografom! Konkurs trwa do 31 lipca 2022 r.
CELE KONKURSU:
◼ przywracanie pamięci o przedwojennej żydowskiej społeczności Brzeska w 80. rocznicę likwidacji brzeskiego getta;
◼ pokazanie materialnych śladów obecności Żydów w Brzesku;
◼ zainspirowanie uczestników do odkrywania i poznawania innej kultury i religii, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec niej;
◼ rozwijanie zainteresowania historią lokalną,
◼ rozwijanie zdolności i umiejętności fotograficznych uczestników konkursu.
DODATKOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Nadsyłane na konkurs zdjęcia mają przedstawiać ślady obecności przedwojennej żydowskiej społeczności w Brzesku. Zdjęcia mogą pokazywać, np.:
1. Nowy cmentarz żydowski przy ul. Czarnowiejskiej. Klucze od cmentarza znajdują się u Pana Zdzisława Martyny (tel. 500 094 339), z którym trzeba wcześniej umówić się w sprawie wizyty na cmentarzu.
2. Ślady po starym cmentarzu żydowskim przy ul. Głowackiego.
3. Budynki, w których przed wojną mieszkali Żydzi, m.in. ślady po mezuzach na odrzwiach.
4. Budynki, w których mieściły się synagoga, mykwa, dom modlitwy, etc.
5. Czasem nie mniej wymowna może być pustka w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się, na przykład, synagoga.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
1. Materiały na stronie Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”: https://brzesko-briegel.pl i w grupie Stowarzyszenia na facebooku: https://www.facebook.com/groups/281043022231852 Szczególnie film dokumentalny „Dov Landau: moje Brzesko”: https://brzesko-briegel.pl/…/11/30/dov-landau-moje-brzesko
2. Iwona Zawidzka, Cmentarz żydowski w Brzesku, Brzesko, 2001 r.
3. Artykuły poświęcone brzeskim Żydom na stronie http://www.brzesko.ws autorstwa Jerzego Wyczesanego, Jacka Filipa, Marka Sukiennika.
4. W sprawie dodatkowych materiałów i wyjaśnień można zwracać się do Działu Bibliograficzno-Informacyjnego PiMBP w Brzesku: bibliografia@bibliotekabrzesko.pl i do Pani Anny Brzyskiej, prezesa Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia” info@brzeskobriegel.pl

Ocena prac konkursowych odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

I kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych,
II kategoria – dorośli.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2022 r.

Organizatorem konkursu „Okruchy pamięci – ślady społeczności żydowskiej w Brzesku” jest Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”, a partnerem Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.

W konkursie przewidziano 2 nagrody pieniężne w wysokości 500 zł za I miejsce w obydwu kategoriach. Ponadto najlepsze prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która zostanie otwarta 10 września 2022 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku podczas obchodów 80. rocznicy likwidacji getta w Brzesku.

Daniel Nalepka / PiMBP w Brzesku / Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”

Podobne artykuły

Back to top button